Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

Sieci współpracy

Przy Bibliotece działa od kwietnia 2003 roku Grupa Wsparcia Zawodowego Nauczycieli Bibliotekarzy, skupiając pracowników Biblioteki Pedagogicznej i bibliotek szkolnych ze wszystkich szkół powiatu zgorzeleckiego. Jej członkowie przyjęli za cel:

  • wyminę doświadczeń,
  • doskonalenie zawodowe,
  • integrację grupy zawodowej nauczycieli bibliotekarzy,
  • podejmowanie wspólnych imprez i przedsięwzięć wzmacniających czytelnictwo.

Założone cele osiągamy poprzez udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, zajęciach warsztatowych, które prowadzone są m.in. przez członków Grupy. Wymiana doświadczeń zawodowych wpływa na podnoszenie jakości pracy, pozwala rozwijać działania bibliotekarskie wielokierunkowo, poszerza wiedzę zawodową i wzbogaca warsztat pracy bibliotekarza.