Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

W roku 2013 ukazało się  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369).

Nowe rozporządzenie szerzej włącza biblioteki pedagogiczne do procesu wspomagania szkół i placówek oraz nauczycieli.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, do zadań biblioteki pedagogicznej należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.                                                 

Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na:

  • zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;

  • organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

Mając na względzie rozwój zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół Biblioteka Pedagogiczna w Zgorzelcu swoją działalnością chce wspomagać placówki oświatowe naszego powiatu w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, wspierać samokształcenie nauczycieli oraz organizować sieci współpracy, np.: przedmiotowe, problemowe.

Jednym z zadań bibliotek pedagogicznych, zgodnie z nowym rozporządzeniem, jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Prowadzenie sieci przez pracowników bibliotek pedagogicznych ma swoje uzasadnienie w dotychczasowych doświadczeniach nabytych we współpracy ze środowiskiem nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych. Szczególnie ważne przy prowadzeniu sieci są też kompetencje w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, jakie posiadają pracownicy bibliotek pedagogicznych, a także opracowywane przez nich zasoby informacyjne.

Celem funkcjonowania różnych sieci jest współpraca nad rozwiązywaniem problemów, poszerzanie kompetencji uczestników, nawiązywanie kontaktów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz tworzenie różnorodnych miejsc wymiany doświadczeń.


Zapraszamy do współpracy.
 
Kontakt:
Urszula Kurjańska
Tel. 75 77 56 951

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.