Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

Korzystanie z Biblioteki


Zapis do biblioteki

Prawo do wypożyczania mają wszyscy zainteresowani.

 • Zapisu do Biblioteki dokonuje się w wypożyczalni.
 • Dokumenty potrzebne przy zapisie:

      1) Nauczyciele i nauczyciele akademiccy: dowód osobisty, legitymacja nauczycielska
      2) Studenci: dowód osobisty, legitymacja studencka.
      3) Słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych: dowód osobisty, legitymacja szkolna.
      4) Uczniowie szkół: dowód osobisty, legitymacja szkolna.5) Inni: dowód osobisty.
 Czytelnika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny.

 • Zapisujący się do Biblioteki zobowiązany jest do:

    1) zapoznania się z Regulaminem udostępniania zbiorów Filii Dolnośląskiej Biblioteki      
        Pedagogicznej w Zgorzelcu.

    2) złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania - Załącznik nr 3 - Oświadczenie
        czytelnika o znajomości Regulaminu u dostępniania zbiorów i usług Filii Dolnośląskiej Biblioteki
        Pedagogicznej w Zgorzelcu
.

     3) podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4 - Zgoda
         użytkownika na przetwarzaniedanych osobowych
.

      4) zgłaszania wszelkich zmian w podanych danych osobowych. zapoznać się z
          Regulaminem i złożyć pisemne zobowiązanie jego przestrzegania;


Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych


 • Nauczyciele - mogą wypożyczyć 10 książek na okres 3 miesięcy, 3 płyty CD  i  DVD oraz 3
    kasety VHS na okres 2 miesiący.
 • Studenci - mogą wypożyczyć 6 książek na okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety
    VHS na okres 1 miesiąca.
 • Uczniowie i inni czytelnicy - mogą wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i
     DVD oraz 3 kasety VHS na okres 1 miesiąca.
 • Zamówione zbiory Biblioteka rezerwuje przez 5 dni.

Zasady korzystania z materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu

 • Z księgozbioru na miejscu mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu osobistego, lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia książek i czasopism z Czytelni. Jednorazowo można wypożyczyć na okres 7 dni 3 książki i 3 czasopisma o statusie Czytelnia - do wypożyczenia. Nie wypożycza się książek o statusie Na miejscu i najnowszych numerów czasopism.
 • Za nie zwrócone zbiory z Czytelni pobierana jest opłata wg Załącznika nr 1 – Cennik usług (opłata w wysokości 1 zł od każdej książki za każdy dzień ponad termin.) .
 • Czytelnik ma prawo prolongować trzykrotnie zbiory wypożyczone z Czytelni:
      a) samodzielnie poprzez swoje konto -
      b) telefonicznie pod nr 75 77 56 951
      c) osobiście w Bibliotece

Zamawianie zbiorów

 

 • Użytkownik Biblioteki ma do dyspozycji bazy i katalogi w systemie Aleph.
 • Zamawianie zbiorów zarówno do wypożyczenia, jak i do korzystania na miejscu odbywa się poprzez OPAC www, telefonicznie lub osobiście w Bibliotece.
 • Jeżeli czytelnik nie pamięta hasła do swojego konta, musi skontaktować się z Biblioteką.
 • Użytkownik może zarezerwować książki, płyty CD i DVD, kasety VHS będące aktualnie wypożyczone.
 • Użytkownik może sprawdzić stan swojego konta na stronie www systemu Aleph.

Prolongowanie wypożyczonych zbiorów

 • Użytkownik ma prawo prolongować wypożyczone książki, płyty CD i DVD, kasety VHS:

    - samodzielnie poprzez swoje konto, jeżeli nie został przekroczony termin zwrotu,
    - telefonicznie pod nr 75 77 56 951,
    - za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    - osobiście w Bibliotece, na ten sam okres, na który zostały wypożyczone, jeżeli nie ma na nie 
      zapotrzebowania ze strony innego użytkownika.

 • Prolongaty realizowane drogą elektroniczną są potwierdzane przez Bibliotekę e-mailem z nowym terminem zwrotu.
 • Prolongatę zbiorów z wypożyczalni można powtarzać na tych samych warunkach. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 1 roku.
 • Prolongatę zbiorów z czytelni można powtórzyć trzykrotnie, każdorazowo na okres tygodnia.

Konto Biblioteki

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa
ul. Powstańców Śląskich 1
59-900 Zgorzelec
Nr konta bankowego:
93 1160 2202 0000 0001 9421 1463