Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

Prenumerata czasopism

W bieżącym roku prenumerowane są czasopisma:

Alkoholizm i Narkomania
Aura
Biblioteka –Centrum Informacji
Biblioteka w Szkole
Bliżej Przedszkola
Dyrektor Szkoły
Edukacja: Studia, Badania, Innowacje
Edukacja i Dialog
Gazeta Regionalna
Gazeta Wojewódzka
Głos Nauczycielski
Głos Pedagogiczny
IT w Edukacji
Kroniki Sejmowe
Nauczyciel i Szkoła
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nowa Szkoła
Pamięć IPN
Polityka Społeczna
Poradnik Bibliotekarza
Praca Socjalna
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Remedium
Serwis Informacyjny Narkomania
Szkoła Specjalna
Świat Problemów
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Życie Szkoły