Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

Usługi informacyjne

Jednym z podstawowych zadań Biblioteki jest działalność informacyjna realizowana przez wyszukiwanie i dostarczanie czytelnikom informacji naukowej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie indywidualne i międzybiblioteczne oraz organizowanie dostępu do zasobów elektronicznych. 

Usługi informacyjne realizowane są w oparciu o katalogi i bazy online oraz zasoby Internetu i obejmują:

  • pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych literatury na dany temat w oparciu o elektroniczne i drukowane źródła informacji;
  • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla pracowników placówek oświatowych;
  • udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki i innych bibliotek krajowych.

W czytelni w celach edukacyjnych i informacyjnych można bezpłatnie skorzystać z Internetu i programów pakietu Office.

Potrzebne informacje można uzyskać:

  • bezpośrednio w bibliotece
  • telefonicznie - tel.: 75 77 56 951
  • poprzez formularz "Zapytaj bibliotekarza"