logoBIP

            Dolny Śląsk   logotyp, kolor (jpg zip)

Elektroniczna skrzynka podawcza

Złóż wniosek

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.  Przekazanie dokumentu poprzez dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.   Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Sekretariatu Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław na następujących nośnikach danych:

 - Pamięć masowa USB

 - Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników:

       DOC, RTF; XLS; CSV; TXT; GIF, TIF, BMP, JPG; PDF; ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.