logo Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

            Dolny Śląsk   logotyp, kolor (jpg zip)

Mienie biblioteki

Baza lokalowa DBP

 

 placówka

 forma własności

powierzchnia użytkowa w m2

wartość środków trwałych oraz wyposażenia

wartość księgozbioru w zł

wartości    niematerialne i prawne w zł

Worcela 25-27 Trwały zarząd nieruchomości

2 958,26

10 725 086,73

 1356229,83

972845,24

Filia w Jeleniej Górze Umowa użyczenia lokalu

 415,4

145 633,98

456869,51 

5 566,72

Filia w Legnicy Porozumienie w sprawie użyczenia lokalu

 297,24

107 355,19

495627,10 

6512,91

Filia w Strzelinie

Umowa najmu lokalu 

216,82

85 519,27

 278109,00

4531,04

Filia w Świdnicy

Umowa najmu lokalu 

219,0

51 040,70

224558,95 

2 530,73

Filia w Wałbrzychu 

Umowa użyczenia lokalu

 275,0

78 022,44

336791,90 

2651,30