Mienie biblioteki

Baza lokalowa DBP

 
lp placówka forma własności powierzchnia użytkowa w m2 wartość środków trwałych w wartość księgozbioru w zł wartości    niematerialne i prawne w zł
1 Worcela 25-27 Trwały zarząd nieruchomości 2 958,26

             

9 232 052,81

                     

  693 001,31
2 Filia w Jeleniej Górze Umowa użyczenia lokalu  415,4 109 881,43   5 566,72
3

Filia w Legnicy

Porozumienie w sprawie użyczenia lokalu

 297,24 0,00   19 991,43
4 Filia w Strzelinie Umowa najmu lokalu 216,82 2 072,78   2 152,58
5 Filia w Świdnicy Umowa najmu lokalu 219,0 0,00   2 530,73
6 Filia w Wałbrzychu 

Umowa użyczenia lokalu

 275,0 5 487,00   10 022,45