Adopcja

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Podstawy prawne


Portale, serwisy, fora

 • Adopcja.org.pl Strona Fundacji Rodzin Adopcyjnych, której celem jest zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w rodzinie naturalnej lub zastępczej.
 • Adopcja serca Strona informuje o placówkach prowadzących program Adopcja Serca w Afryce i krajach III świata czyli niezbędne wsparcie aby dzieci mogły choć raz dziennie zjeść wartościowy posiłek i zdobyć wykształcenie, które w przyszłości pozwoli im się usamodzielnić.
 • Adopcja po polsku Akcja społeczna Trójki i Newsweeka małżonki prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej i Pani Henryki Krzywonos. Na stronie informacje o akcji, porady ekspertów, historie rodzin adopcyjnych oraz forum.
 • Adopcje.pl Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Serwis, w którym znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące adopcji m.in. fazy procesu zostania rodziną adopcyjną, warunki jakie każdy kandydat powinien spełnić, rodzaje rodzin (rodzinne formy opieki nad dzieckiem), przesłanki i rodzaje adopcji krajowej, przepisy regulujące sprawy adopcji i innych form rodzinnej opieki zastępczej.
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Strona Ośrodka Polityki Społecznej na Dolnym Śląsku, na której umieszczone zostały informacje dotyczące pracy Ośrodka Adopcyjnego DOPS, informacje kontaktowe, zadnia ośrodka, procedura adopcyjna.
 • Maluchy.pl Portal dla rodziców. Część poświęcona adopcji i zastępczemu rodzicielstwu, przedstawiono: główne etapy przebiegu procesu adopcyjnego, akty prawne regulujące problematykę adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Na stronie można znaleźć również odpowiedzi na pytania: Jakie warunki należy spełnić, by rozpocząć starania o adopcję? Czy można adoptować dziecko będące obywatelem innego państwa? Czyje dzieci można adoptować? Czy osoba samotna może adoptować dziecko.
 • nasz-bocian.plPortal Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN poświęcony problemom adopcji w Polsce.
 • niechcianaciąża.pl Na stronie - porady dla kobiet chcących oddać dziecko do adopcji, wykaz ośrodków adopcyjnych i Domów Samotnej Matki w Polsce.
 • Przytul - zostań rodzicem zastępczym Strona kampanii społecznej fundacji Happy Kids, której celem jest upowszechnianie tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej w Łodzi (pod hasłem przytul - zostań rodzicem zastępczym).
 • Parenting.pl Na stronie informacje o adopcji i rodzicielstwie zastępczym, procedury adopcyjne, artykuł dotyczący psychologicznych aspektów adopcji, baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych.
 • Rodzina.gov.pl Na stronie między innymi ogólne informacje o adopcji - kwalifikacja dziecka do adopcji, przygotowanie i kwalifikacja kandydatów do adopcji, zadania ośrodków adopcyjnych.
 • rodzicielski.gov.pl Serwis dla rodziców - przedstawia obowiązujące przepisy i wprowadzane zmiany w świadczeniach przysługujących rodzicom, w tym także rodzicom adopcyjnym.


Multimedia

 • ADOPCJA od A do Z część 1. „Droga do adopcji” Reportaż w którym przedstawiono potrzebne informacje o tym jak zostać rodzicem adopcyjnym. Dokument powstał w ramach projektu "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych" i ma pomóc wielu jeszcze wahającym się rodzicom w podjęciu decyzji właśnie o adopcji.


Książki

 • Mapa pomocy rodzinie : rodzicielstwo zastępcze i adopcja / Oprac. Beata Krehlik, Marzena Samek, Beata Stawiarska [i in.] Poradnik wydany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, dostarcza informacje dotyczące sprawowania opieki zastępczej w Polsce powstałą na skutek zmian dokonanych w nowej ustawie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Poradnik przedstawia jakie należy spełnić warunki, jak przygotować się psychicznie i formalnie do adopcji, jak wygląda proces kwalifikacji do rodzicielstwa zastępczego. Pierwsza część wydawnictwa poświęcona została rodzicielstwu zastępczemu, natomiast w druga procesowi adopcji. W końcowej części natomiast baza teleadresowa organizatorów pieczy zastępczej oraz ośrodków adopcyjnych w Małopolsce.


Artykuły

 • Zdrowa rodzina adopcyjna - to znaczy jaka? / Maria Posłuszna-Owcarz Autor koncentruje się głównie na problematyce rodzicielstwa adopcyjnego. Celem opracowania jest ukazanie czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodzin adopcyjnych. Szerzej omówiono skutki sieroctwa społecznego, odnosząc je do wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem, tworzeniem i istnieniem rodzin adopcyjnych.
 • Adopcja Wybór artykułów związanych z adopcją umieszczonych w serwisie Infor.pl.
 • Adopcja i jej rodzaje Formy adopcji : przysposobienie pełnie, niepełne i jego cechy, przysposobienie całkowite.
 • Adopcja krok po kroku Procedura adopcyjna. Ponadto do tekstu załączono w postaci plików do pobrania: wykaz ośrodków adopcyjnych funkcjonujących w Polsce po 1 stycznia 2012 r. oraz ewidencję spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 1999 –2010.
 • Adopcja międzynarodowa Przysposobienie dziecka przez rodziny mieszkające poza granicami Polski. Procedura prawna. Polskie akty prawne regulujące sprawy przysposobienia. Wybrane umowy międzynarodowe regulujące sprawy przysposobienia. Informacja o procedurze adopcji zagranicznej - plik do pobrania ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Adopcja prawna Definicja adopcji w prawodawstwie polskim. Rodzaje przysposobienia. Kto i kogo można adoptować - regulacje prawne. Tekst zamieszczony na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Tarnowskiej.
 • Adopcja w PolsceW treści artykułu : Kto może adoptować dziecko ? Jakie dzieci mogą być adoptowane. Nowe przepisy adopcyjne. Ponadto linki do stron www organizacji, których misją jest pomoc dzieciom mieszkającym w domach dziecka oraz for internetowych poświęconych m. in. adopcji.
 • Kto może adoptować dziecko Przedstawienie procedury adopcyjnej w Polsce oraz warunków przysposobienia dziecka przez rodziców adopcyjnych.
 • Trudności adaptacyjne w rodzinie zastępczej / Iwetta Krzyżanowska Problemy z adaptacją w rodzinie zastępczej dzieci z zaburzeniami zachowania wynikającymi z problemów emocjonalnych. Różnorodne reakcje dzieci wynikające z ich odmiennych doświadczeń przebywania w ośrodkach opiekuńczych, domach dziecka czy rodzinach zastępczych osób blisko z nimi spokrewnionych.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 07 grudnia 2018 r.