Antypedagogika

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukajMultimedia

  • Antypedagogika Prezentacja ukazująca podstawowe zasady antypedagogiki, jej początki i przedstawicieli oraz porównanie pedagogiki z antypedagogiką.


Artykuły

  • Antypedagogika wobec pedagogiki / Jan Niewęgłowski. Artykuł omawiający początki antypedagogiki, emancypację i równouprawnienie dzieci, poglądy Hubertusa von Schoenebecka na prawa dziecka, oceniający założenia antypedagogiki. Publikacja w czasopiśmie Seminare nr 11, 1995.
  • Antypedagogika – co zamiast? / Barbara Kiereś. Artykuł omawiający aktualne, obecnie modne prądy wychowawcze np. antypedagogikę, pedagogikę totalitarną, wychowanie podmiotowe, wolność w wychowaniu. Publikacja zamieszczona na portalu „Wiara.pl”, na którym można znaleźć informacje dotyczące Kościoła, innych wspólnot chrześcijańskich oraz innych religii.
  • Antypedagogika / Janusz Bielski. Artykuł omawiający istotę i główne założenia antypedagogiki, trzy jej główne nurty i to, co wniosła antypedagogika do teorii wychowania. Publikacja zamieszczona na stronie czasopisma „Lider”.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

  • Antypedagogika wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 28 lutego 2020 r.