Biblioteki cyfrowe

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Portale, serwisy, fora

Ogólne

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych Zbiór usług sieciowych opartych na zasobach polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriów uruchomionych w sieci PIONIER. Możliwość zaawansowanych wyszukiwań w zasobach już zdigitalizowanych i planowanych. Dane aktualizowane są raz na dobę. Serwis utrzymywany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS
 • dLibra Informacje na temat pierwszego polskiego systemu do budowy bibliotek cyfrowych, rozwijanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe (PCSS) od 1999 roku. dLibra jest szeroko wykorzystywana przez instytucje takie jak biblioteki akademickie i publiczne do udostępniania cyfrowych postaci gromadzonych przez nie zbiorów. Instytucje te, wykorzystując sieć PIONIER, współtworzą polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych, której istotnym elementem jest Federacja Bibliotek Cyfrowych
 • Project CACAO 24 miesięczny projekt celowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu eContentplus. Celem projektu CACAO jest dostarczenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej zainteresowanym wyszukanie treści w różnych językach, na podstawie zapytania wydanego we własnym języku


Oprogramowanie

 • Downloads & Resources DjVu Solo 3.1. Do pobrania nieodpłatne – ale wyłącznie do zastosowań osobistych – program do tworzenia prostych plików DjVu. Pliki utworzone za pomocą DjVu Solo dla własnych potrzeb są legalne, ale publikowanie na stronach internetowych, przez producenta nie jest dozwolone
 • Greenstone Digital Library Zbiór programów służących do tworzenia oraz publikowania bibliotek cyfrowych. Projekt typu open source, rozpowszechniany na licencji GNU GPL, wielojęzyczny interfejs i dokumentacja (również częściowe tłumaczenia interfejsu dla języka polskiego).
  Stworzona biblioteka może być zachowana na CD-ROM-ie, lub udostępniana przez Internet. Greenstone stworzono w ramach projektu New Zealand Digital Library Project Uniwersytetu Waikato (Hamilton, Nowa Zelandia) we współpracy z UNESCO oraz Human Info NGO


Książki

 • Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki / Jurand B.  Czermiński. Gdańsk, 2006 Zaktualizowana wersja on-line publikacji Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki / Jurand B.  Czermiński. Gdańsk, 2002. ISBN 83-7326-095-1. Tło historyczne pojawienia się technologii cyfrowej, analiza sprzętowa, przypuszczalny obraz zapotrzebowania użytkownika oraz oferty rynkowej, ocena funkcjonowania środowiska programistycznego. aspekty użytkowania środowiska cyfrowego, integracja różnojęzycznych skryptów w ramach pojedynczego dokumentu, możliwość integracji instytucji o różnych profilach. Format „html”


Raporty, materiały źródłowe i konferencyjne

 • Biblioteki cyfrowe w Europie - Raport HLG Obszerne fragmenty końcowego raportu specjalnej grupy HLG ds. bibliotek cyfrowych i zmian w prawie autorskim pracującej w latach 2006-2009. Raport opublikowano na portalu Komisji EuropejskiejArtykuły

Numery specjalne czasopism


Ogólne


 • Open Content Alliance – alternatywa dla komercyjnej digitalizacji Google? Stowarzyszenie około 80 instytucji – bibliotek, archiwów i jednostek naukowych, których ideą jest stworzenie systemu, gwarantującego darmowy, nieograniczony dostęp do zdigitalizowanych książek. Zdaniem OCA Google nie gwarantuje utrzymania swojej polityki wobec zeskanowanych zasobów i przestać udostępniać je za darmo


Zagadnienia techniczne


Katalogi, wyszukiwarki, adresy, wybrane kolekcje

 • WorldCat Największa na świecie bibliograficzna baza danych, łącząca zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, (uczestników serwisu Online Computer Library Center). Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Zawiera ponad 150 milionów, różnych rekordów odnoszących się do ponad 1,4 miliarda zasobów fizycznych i cyfrowych w ponad 470 językach. (Dane z 2009 roku)
 • O eBookach w Internecie Adresy z adnotacjami, podzielone na kategorie. Także adresy stron z oprogramowaniem do tworzenia i korzystania z książek elektronicznych w różnej formie
 • Netografia Bibliografia polskich internetowych tekstów literackich i naukowych, oraz materiałów internetowych dotyczących Polski prowadzona przez R. Antoszewskiego
 • Google books Usługa Book Search działa jak wyszukiwarka internetowa. Do książek, których treść pasuje do wyszukiwanych haseł, wyświetlają się linki na stronie wyników wyszukiwania.
  W zależności od statusu książki, można przeczytać jej opis, przejrzeć fragment, lub pobrać całość
 • World Digital Library Projekt, którego celem jest stworzenie międzynarodowej biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zbiory za darmo w internecie. Zgromadzone mają być zdigitalizowane manuskrypty, mapy, trudno dostępne książki, nagrania czy fotografie z całego świata. Projekt wspierają m in.  UNESCO, Biblioteka Kongresu, IFLA
 • ViFaOst Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa Interdyscyplinarny portal, który oferuje społeczności akademickiej szeroki zakres informacji na temat Europy Wschodniej, jej historii, języka, literatury, polityki i kultury. Dane przekazywane są za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dostęp jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników
 • The Universal Digital Library Największa na świecie internetowa biblioteka będąca inicjatywą kilku uniwersytetów i instytucji naukowych. Dostępne jest ponad 1,5 miliona książek, co daje 1% wszystkich książek opublikowanych na świecie. Dziennie skanowane jest ponad 7000 książek
 • WebArchive "Związane z Open Content Aliance, ponad 1 mln bezpłatnych publikacji w różnych formatach, głównie z amerykańskich i kanadyjskich bibliotek, są też okazjonalnie polskie pozycje"
 • Biblioteka Europejska Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych. Biblioteka Europejska stała się fundamentem uruchomionego w grudniu 2008 roku portalu Europeana
 • Projekt Gutenberg Inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej Według danych z roku 2009 projekt udostępnił ponad 28000 wolnych książek elektronicznych
 • Wikiżródła Ciągle rozwijający się projekt siostrzany Wikipedii, którego celem jest stworzenie wolnego repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w postaci stron Wiki. Początkowo projekt nazywał się Project Sourceberg (od Projektu Gutenberg), a 6 grudnia 2003 roku w wyniku głosowania został przemianowany na Wikisource. Polskie tłumaczenie tej nazwy (Wikiźródła) zostało po raz pierwszy zastosowane 15 listopada 2004
 • Wikibooks Zbiór podręczników tworzonych za darmo przez ochotników, serwis, w którym każdy może edytować strony. Można utworzyć wersję do druku z wybranych stron Wiki i wyeksportować w różnych formatach (np. PDF czy ODF) lub zamówić jej wydrukowaną kopię
 • Planetebook Portal dotyczący formatu PDF; duży zbiór książek w tym formacie
 • American Memory Akcja rozpoczęta w 1990 roku programem, którego celem był łatwy i darmowy dostęp do wszelakiej dokumentacji doświadczeń mieszkańców USA (najważniejszych tekstów pisanych, nagrań dźwiękowych, obrazów, grafik, fotografii oraz filmów, itd.). Zdigitalizowano 9 mln pamiątek Amerykańskiej historii i twórczości. Obecnie biblioteka posiada 200 tematycznych kolekcji, głównie materiały z biblioteki Kongresu. Prosta intuicyjna nawigacja, treść dokumentu pojawia się bezpośrednio na stronie internetowej, gotowe materiały do lekcji
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA Najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafik, fotografii, nut, map. Publikacje prezentowane są w formie stron html (pliki graficzne JPG), od końca 2008 roku dodatkowo w formacie tekstowym (pliki txt lub PDF z warstwą tekstową) umożliwiającym przeszukiwanie treści publikacji, kopiowanie całości lub fragmentów, a także zapisanie publikacji na dysku lokalnym komputera.
  Wersje pełnotekstowe poddane zostały jednokrotnej korekcie i mogą zawierać błędy.
  Wyszukiwanie publikacji w CBN odbywa się według każdego słowa występującego w opisie dokumentu. By ułatwić poruszanie się po bibliotece cyfrowej, na każdej stronie umieszczona została wyszukiwarka. Dostępem do CBN również przez katalog komputerowy Biblioteki Narodowej (webOPAC BN), w opisach katalogowych umieszczono odpowiednie linki. Korzystanie z CBN Polona nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania
 • Wirtualna Biblioteka Inżyniera „Przedsięwzięcie polegające na niekomercyjnym udostępnianiu informacji w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez ich Autorów i udostępnianych także nieodpłatnie całemu środowisku inżynierskiemu w formie elektronicznej w formacie pdf, poprzez Internet…Publikacje dostępne w zasobach WBIR są już z reguły wcześniej drukowane w wydawnictwach konferencyjnych, czasopismach lub książkach ale dopuszczone są także sytuacje gdy publikacja będzie dostępna wyłącznie w WBIR w postaci elektronicznej”.
  Dokumenty pogrupowane wg kategorii: Architektura, Budownictwo, Geologia/Górnictwo, Inżynieria Środowiska, Komputery i Informatyka, Kosztorysowanie, Mechanika, Różne, Zamówienia Publiczne
 • Polska Biblioteka Internetowa Celem powstania PBI było wyrównanie szans dostępu do publikacji wydanych dotychczas w języku polskim osobom z regionów oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych. Serwis ma udostępniać klasykę literatury polskiej, podręczniki akademickie oraz publikacje naukowe, dokumenty archiwalne, publikacje przeznaczone dla osób niewidomych, archiwalia nieliterackie - rękopisy muzyczne oraz pozycje kartograficzne, dzieła malarstwa, grafiki oraz fotografii, czasopisma i periodyki naukowe.
  W czerwcu 2008 r. Polska Biblioteka Internetowa została przekazana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w gestię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zlecenie MKiDN prace nad rozbudową PBI będzie prowadziła Biblioteka Narodowa
 • Archiwa Archiwalia i dokumenty znajdujące się w archiwach i bibliotekach polskich proponowane na listę światową przez Polski Komitet Programu . Artykuły w formie oryginalnej, cytowane za źródłem
 • Staropolska On-line Serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. W zakładkach m.  in. Słownik staropolski i linki
 • Bookini "Podstawę zbioru stanowią teksty klasyki literatury polskiej, opracowane i udostępnione przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Książki w formacie PRC (Kindla). Prawie 3000 książek do pobrania za darmo"
 • Wolne lektury Projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska. Ponad 1000 lektur, staranie opracowanych. Oprócz indeksu autorskiego i tytułowego możliwość wyszukiwania w kategoriach: motywy, grupy motywów, rodzaje, gatunki, epoki. Serwis daje możliwość układania całych zestawów tekstów (na przykład przerabianych w ciągu roku), a następnie ściągnięcia całego zestawu jednym kliknięciem. Dostępne również biogramy autorów i materiały pomocnicze dla nauczycieli (scenariusze, zadania, repetytoria itd.)
 • Wolne podręczniki Materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli. Wszystkie materiały dostępne są za darmo, można je bez przeszkód zmieniać i wykorzystywać do własnych potrzeb (wolna licencja)
 • Polska.pl Celem serwisu jest umożliwienie szerszego dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego oraz poszerzanie wiedzy społeczeństwa na ten temat poprzez prezentację wybranych, najcenniejszych zasobów polskich archiwów, bibliotek i muzeów. Wśród publikowanych materiałów znajdują się rękopisy, starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy z różnych epok historycznych
 • Biblioteka internetowa Teksty on-line. Serwis zawiera też linki do tekstów i omówień, na stronach POLONY, PBI, Scholaris, Wolne lektury
 • Otwórz książkę Kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów - polskich naukowców; projekt prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW)
 • Projekt Runeberg Elektroniczne wersje dzieł nordyckiej literatury i sztuki. Rozpoczęty w 1992 roku
 • Projekt ben Jehuda Zbiór klasycznej literatury hebrajskiej w języku oryginału. Biblioteka jest przeznaczona zarówno dla naukowców, jak i uczniów i studentów literatury
 • Mickiewicz w sieci Zbiór utworów Adama Mickiewicza; projekt Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Archiwum Agnieszki Osieckiej Pierwsze w Polsce tak obszerne, zdigitalizowane osobiste archiwum poetyckie (ok. 1300 teczek A4, ok. trzech tysięcy fotografii - odbitek inbsp;negatywów), które będzie dostępne bez ograniczeń dla użytkowników domowych i instytucji naukowych. Dwie podstawowe części: osobiste materiały (rękopisy i maszynopisy wierszy, prozy, sztuk, osobiste dzienniki, notesy, kalendarze. Korespondencja i część literacka (programy teatralne, plakaty teatralne, recenzje itd.)


Regionalne biblioteki cyfrowe

 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, powstałe z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej (do XI 2004 r - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej).
  Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna prezentuje tu trzy kolekcje: Edukacja w okresie międzywojennym, Monografie szkół, Oświata na Dolnym Śląsku


Biblioteki szkół wyższych

 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego Kolekcja obejmuje książki elektroniczne udostępniane przez wydawców współpracujących z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu. Pozycje dostępne są w całości lub we fragmentach, w zależności od warunków licencji na jakich zostały udostępnione W ramach eCzytelni prezentowane są najbardziej poczytne książki, podręczniki, skrypty, służące efektywnemu wspieraniu procesów edukacyjnych i naukowo-badawczych na Uczelni. Publikacje dostępne są poprzez wybrane terminale, znajdujące się w budynkach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Open AGH Materiały stworzone przez pracowników i studentów AGH


Księgarnie, wypożyczalnie

 • Literatura.net Klasyka literatury polskiej i powszechnej, nowe publikacje; zawiera oferty gratisowe
LogoDBP.pngDostępność sprawdzono: 9 lipca 2018 r.