Etyka

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje

 • Etyka Artykuł w Wikipedii definiujący pojęcie "etyka".
 • Etyka definicja z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika.
 • Etyka definicja z Encyklopedii PWN.
 • Etyka definicja zawarta w książce ks. Tadeusza Ślipko ZARYS ETYKI OGÓLNEJ.
 • Etyka definicja na stronie WOS na 5


Podstawy prawne

 • Komunikat MEN MEN o zasadach dotyczących organizacji etyki w szkołach.
 • Ocena z religii/etyki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1278).


Programy, podręczniki, książki

 • Historia etyki Została napisana przez ks. Tadeusza Ślipko, uwzględnia, co istotne, dzieje etyki polskiej od czasów starożytnych do współczesności.
 • Książki z zakresu etyki dla uczniów i nauczycieli, oraz osób różnych zawodów, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu etyki.
 • Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum. Książka dla nauczycieli „Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum”. Aut. Autorzy: Joanna Maria Chrzanowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Paweł Mroczkiewicz, Katarzyna Myrcik ; Wydawnictwo Academicon ; 2015


Portale, serwisy, fora, blogi

 • Etyka Artykuły dotyczące etyki, zamieszczane w serwisie RACJONALISTA.pl, propagującym racjonalne myślenie.
 • Etyka Dyskusja dotycząca czym jest moralność.
 • Etyka Dyskusja dotycząca tego czym jest public-relations.
 • Etyka Łamanie zasad etyki zawodowej notariusza.
 • Etyka w szkole Niekomercyjny portal dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Otwarty projekt członków Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów] mający na celu wspieranie edukacji obywatelskiej w szerokim ujęciu a w szczególności etyki, adresowany do nauczycieli tego przedmiotu.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

 • Etyka - dydaktyka wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Czasopisma

 • Annales. Etyka w życiu gospodarczym Czasopismo naukowe poświęcone etycznym aspektom życia gospodarczego. Artykuły dotyczą etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce, odpowiedzialności w biznesie, etyki zawodowej.
 • Etyka czasopismo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego


Artykuły

 • Etyka medyczna autor artykułu zwraca uwagę na zachowania, które w kontekście etyki mogą budzić szereg dylematów.
 • Etyka, moralność a norma Publikacja M. Paradowskiego w "Esse" - Biuletynie Studentów Instytutu Filozofii US. Rozważania czym jest norma.


Prezentacje, multimedia


Zestawienia bibliograficzne

 • Etyka Zestawienie bibliograficzne PBW w Gdańsku.
 • Etyka zawodu nauczyciela Zestawienie bibliograficzne - wybór za lata 2003-2008, oprac. przez A. Czajkowska, I. Wojtalik; PBP w Koninie.Dostępność sprawdzono: 18 października 2018 r.