Ewaluacja placówki

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje

  • Ewaluacja - definicja zagadnienia pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia, w której podano kryteria, wskaźniki i metody ewaluacji.


Podstawy prawne


Portale, serwisy

  • System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny to portal gromadzący informacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach, kontroli przestrzegania przez szkołę przepisów prawa, wspomaganiu pracy szkół i placówek. Zawiera też wskazówki dla dyrektorów.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

  • Ewaluacja szkoły wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.
  • Ewaluacja - przedszkole wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia

  • Ewaluacja w placówkach oświatowych. Film z wypowiedziami Zbigniewa Kossakowskiego dyrektora ODN w Łomży, Wiesław Ćwiklińskiej Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agnieszki Borek prezes Zarządu Grupy Badawczej „Era ewaluacji” oraz Beaty Ciężkiej członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.


Książki


Artykuły

  • Ewaluacja w oświacie. Artykuł omawiający pojęcie ewaluacji i jej rolę w edukacji, projektowanie ewaluacji, załączono bibliografię. Publikacja zamieszczona na „Polskim Portalu Edukacyjnym Interklasa”.
  • Raport z ewaluacji zewnętrznej jako komunikat / Beata Udzik. Artykuł omawiający raporty z ewaluacji poddane analizie tekstologicznej i komunikacyjno-językowej, analiza 64 raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w liceach ogólnokształcących. Publikacja konferencyjna (XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013).
  • Ewaluacja wewnętrzna w szkole / placówce / Alina Wojtyna. Artykuł omawiający definicje ewaluacji, jej zadania w szkole, zadania zespołu ewaluacyjnego, przebieg ewaluacji i zawartość raportu ewaluacyjnego. Publikacja zamieszczona na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Dostępność sprawdzono: 31 sierpnia 2021 r.