Ewaluacja placówki: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę "Kategoria:SZKOŁA {{Hasla | tytuł= | treść= '' '''Podstawy prawne''' *[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001658 Rozporządzenie Ministra...")
 
 
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
 
| treść=
 
| treść=
 
''
 
''
 +
 +
'''Definicje'''
 +
 +
*[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewaluacja Ewaluacja] ''- definicja zagadnienia pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia, w której podano kryteria, wskaźniki i metody ewaluacji.''
 +
 +
 
'''Podstawy prawne'''
 
'''Podstawy prawne'''
  
*[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001658 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego]
+
*[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001658 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.] ''w sprawie nadzoru pedagogicznego.''
  
  
'''Portale, serwisy, fora'''
+
'''Portale, serwisy'''
  
*[http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/  Nadzór pedagogiczny / Ewa Dudek, Grzegorz Mazurkiewicz, Agnieszka Borek]. ''Portal poświęcony ewaluacji: materiały dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów. System ewaluacji, kontrola przestrzegania przez placówki przepisów prawa, wspomaganie pracy szkół i placówek, materiały do pobrania, artykuły.''
+
*[http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/  Nadzór pedagogiczny / Ewa Dudek, Grzegorz Mazurkiewicz, Agnieszka Borek.] ''Portal poświęcony ewaluacji: materiały dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów. System ewaluacji, kontrola przestrzegania przez placówki przepisów prawa, wspomaganie pracy szkół i placówek, materiały do pobrania, artykuły.''
  
*[http://www.npseo.pl/action/internalevaluation System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny]. ''Informacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach, kontrola przestrzegania przez szkołę przepisów prawa, wspomaganie pracy szkół i placówek, dyrektorzy w Systemie Ewaluacji Oświaty. ''
+
*[http://www.npseo.pl/action/internalevaluation System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny] ''to portal gromadzący informacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach, kontroli przestrzegania przez szkołę przepisów prawa, wspomaganiu pracy szkół i placówek. Zawiera też wskazówki dla dyrektorów.''
  
  
 
'''Multimedia'''
 
'''Multimedia'''
  
*[http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/data/documents/2/164/164.pdf Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej]. ''Zakres merytoryczny ewaluacji zewnętrznej, interpretacja raportu, stopień spełniania wymagań na poszczególnych poziomach, założenia polityki oświatowej, wnioski.''
+
*[http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/data/documents/2/164/164.pdf Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej.] ''Prezentacja na temat zakresu merytorycznego ewaluacji zewnętrznej, interpretacji raportu, stopienia spełniania wymagań na poszczególnych poziomach, założeń polityki oświatowej.''
  
*[http://www.sosw.bochnia.pl/podstrony/publikacje/prezentacja%20-%20ewaluacja%20wewnetrzna.ppt Nowy nadzór pedagogiczny : praca z radą pedagogiczną]. ''Zasady ewaluacji wewnętrznej, poziomy wymagań, przykład ewaluacji wewnętrznej w zakresie efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.''
+
*[http://www.sosw.bochnia.pl/podstrony/publikacje/prezentacja%20-%20ewaluacja%20wewnetrzna.ppt Nowy nadzór pedagogiczny : praca z radą pedagogiczną.] ''Prezentacja na temat zasad ewaluacji wewnętrznej i poziomu wymagań. Podano także przykład ewaluacji wewnętrznej w zakresie efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.''
  
*[http://www.youtube.com/watch?v=bnQaNbBC8Jw Ewaluacja w placówkach oświatowych]. ''Film z wypowiedziami Zbigniewa Kossakowskiego dyrektora ODN w Łomży, Wiesław Ćwiklińskiej Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agnieszki Borek prezes Zarządu Grupy Badawczej „Era ewaluacji” oraz Beaty Ciężkiej członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.''
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=bnQaNbBC8Jw Ewaluacja w placówkach oświatowych.] ''Film z wypowiedziami Zbigniewa Kossakowskiego dyrektora ODN w Łomży, Wiesław Ćwiklińskiej Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agnieszki Borek prezes Zarządu Grupy Badawczej „Era ewaluacji” oraz Beaty Ciężkiej członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.''
  
*[http://www.youtube.com/watch?v=yALXjHzAyXs Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy w szkole – reportaż ze szkolenia]. ''Krótki wywiad na temat ewaluacji ze Stefanem Wlazło.''
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=yALXjHzAyXs Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy w szkole – reportaż ze szkolenia.] ''Krótki wywiad na temat ewaluacji ze Stefanem Wlazło.''
  
*[https://www.youtube.com/watch?v=GYoYz8L0UoM Ewaluacja wewnętrzna w szkole podstawowej / wystąpienie Grzegorza Mazurkiewicza na konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych]
+
*[https://www.youtube.com/watch?v=GYoYz8L0UoM Ewaluacja wewnętrzna w szkole podstawowej] ''- wystąpienie Grzegorza Mazurkiewicza na konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych.''
  
  
 
'''Książki'''
 
'''Książki'''
  
*[http://www.npseo.pl/data/documents/2/127/127.pdf#page=10 Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza]. ''Różne artykuły o ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.''
+
*[http://www.npseo.pl/data/documents/2/127/127.pdf#page=10 Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza.] ''Książka elektroniczna zawierająca różne artykuły o ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.''
  
*[http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=455&Itemid=1027 Nadzór pedagogiczny]. ''Książki dotyczące praktyki i teorii ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.''
+
*[http://www.ckziu.tarnow.pl/harmonogram/aktualnosci/2013_2014/ewaluacja.pdf Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Jolanta Foszcz.] ''Książka elektroniczna opisująca rodzaje ewaluacji, cele i modele projektów ewaluacyjnych, przebieg ewaluacji i jej narzędzia badawcze.''
  
  
 
'''Artykuły'''
 
'''Artykuły'''
  
*[http://www.ckziu.tarnow.pl/harmonogram/aktualnosci/2013_2014/ewaluacja.pdf Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Jolanta Foszcz]. ''Rodzaje ewaluacji, cele i modele projektów ewaluacyjnych, przebieg ewaluacji i jej narzędzia badawcze.''
+
*[http://www.pracownia.ckubialystok.pl/konf/Ewal1.pdf Rola ewaluacji wewnętrznej w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych / Klemens Stróżyński.] ''Artykuł omawiający cele ewaluacji wewnętrznej i ich hierarchię, wnioski z porównania ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Publikacja na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.''
 +
 
 +
*[https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/podsumowanie-ewaluacji-wewnetrznej-wnioski-i-rekomendacje/ Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej : wnioski i rekomendacje / Danuta Skrzypek, Ewa Sitko, Ilona Helik.] ''Publikacja na portalu „Librus. Wspieramy oświatę”.''
 +
 
 +
*[http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-wrzesnia-ewaluacja-na-nowych-zasadach Od września ewaluacja na nowych zasadach.] ''Artykuł omawiający zmiany wprowadzone rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013 r. Publikacja w portalu „Prawo.pl” - serwisie informacyjnym zawierającym codzienne informacje z zakresu prawa.''
  
*[http://www.pracownia.ckubialystok.pl/konf/Ewal1.pdf Rola ewaluacji wewnętrznej w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych / Klemens Stróżyński]. ''Cele ewaluacji wewnętrznej i ich hierarchia, wnioski z porównania ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.''
+
*[http://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/ewaluacja-wewnetrzna-jest-autonomicznym-dzialaniem-placowki-oswiatowej.html Ewaluacja wewnętrzna jest autonomicznym działaniem placówki oświatowej / Jagna Niepokólczycka-Gac.] ''Artykuł omawiający cechy prawidłowej ewaluacji wewnętrznej, podstawy prawne ewaluacji. Publikacja w serwisie „Experto.pl” udzielającym bezpłatnych porad wykwalifikowanych ekspertów z wielu branż.''
  
*[https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/podsumowanie-ewaluacji-wewnetrznej-wnioski-i-rekomendacje/ Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej : wnioski i rekomendacje / Danuta Skrzypek, Ewa Sitko, Ilona Helik]
+
*[http://www.npseo.pl/action/raports Raporty z ewaluacji zewnętrznej placówek]
  
*[http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-wrzesnia-ewaluacja-na-nowych-zasadach Od września ewaluacja na nowych zasadach]. ''Omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013 r. ''
+
*[http://www.npseo.pl/data/documents/2/196/196.pdf Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji / Beata Ciężka.] ''Artykuł omawiający planowanie ewaluacji: określenie przedmiotu badania, głównych obszarów (zagadnień) badawczych, sformułowanie pytań kluczowych i kryteriów, dobór metod badawczych, określenie harmonogramu, formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników. Przykładowe plany ewaluacji.''
  
*[http://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/ewaluacja-wewnetrzna-jest-autonomicznym-dzialaniem-placowki-oswiatowej.html Ewaluacja wewnętrzna jest autonomicznym działaniem placówki oświatowej / Jagna Niepokólczycka-Gac]. ''Cechy prawidłowej ewaluacji wewnętrznej, podstawy prawne ewaluacji. ''
+
*[http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&methid=64974591&page=subpage&article_id=321991&page_id=22073 Ewaluacja w oświacie.] ''Artykuł omawiający pojęcie ewaluacji i jej rolę w edukacji, projektowanie ewaluacji, załączono bibliografię. Publikacja zamieszczona na „Polskim Portalu Edukacyjnym Interklasa”.''
  
*[http://www.npseo.pl/action/raports Raporty z ewaluacji zewnętrznej placówek]
+
*[http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVII_KDE/pedeefy/Kolodziejczyk.pdf Ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli i dyrektorów : badanie recepcji ewaluacji zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011 / Joanna Kołodziejczyk.] ''Artykuł omawiający badanie ankietowe opinii nauczycieli i dyrektorów dotyczące znaczenia ewaluacji w pracy szkoły oraz kompetencji wizytatorów ds. ewaluacji. Do badana dołączono propozycje zmian w systemie ewaluacji zewnętrznej. Publikacja zamieszczona na stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.''
  
*[http://www.npseo.pl/data/documents/2/196/196.pdf Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji / Beata Ciężka]. ''Planowanie ewaluacji: określenie przedmiotu badania, głównych obszarów (zagadnień) badawczych, sformułowanie pytań kluczowych i kryteriów, dobór metod badawczych, określenie harmonogramu, formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników. Przykładowe plany ewaluacji.''
+
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1181 Ewaluacja pracy szkoły / Teresa Jankowska.] ''Zasady ewaluacji, planowanie ewaluacji. Publikacja zamieszczona na portalu „Szkolnictwo.pl”.''
  
*[http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&methid=64974591&page=subpage&article_id=321991&page_id=22073 Ewaluacja w oświacie]. ''Pojęcie ewaluacji i jej rola w edukacji, projektowanie ewaluacji, bibliografia.''
+
*[http://www.bc.ore.edu.pl/Content/615/Edukacja+jako+odpowied%C5%BA.pdf#page=196 Rozwój czy udręczenie, czyli o roli dyrektora w ewaluacji wewnętrznej / Agnieszka Borek, Marzena Siejewicz.] ''Artykuł omawiający rolę ewaluacji w szkole, autonomię w ewaluacji, mity dotyczące ewaluacji i jak z nimi walczyć. Publikacja zamieszczona w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.''
  
*[http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVII_KDE/pedeefy/Kolodziejczyk.pdf Ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli i dyrektorów : badanie recepcji ewaluacji zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011 / Joanna Kołodziejczyk]. ''Badanie ankietowe opinii nauczycieli i dyrektorów dotyczące znaczenia ewaluacji w pracy szkoły oraz kompetencji wizytatorów ds. ewaluacji. Do badana dołączono propozycje zmian w systemie ewaluacji zewnętrznej.''
+
*[https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/zalacznik.pdf Wymagania wobec szkół i placówek.] ''Artykuł omawiający wymagania ewaluacyjne na poziomie podstawowym i wysokim wobec wszystkich podmiotów systemu oświatowego. Publikacja zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.''
  
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1181 Ewaluacja pracy szkoły / Teresa Jankowska]. ''Zasady ewaluacji, planowanie ewaluacji.''
+
*[http://www.cen.gda.pl/wsparcie-szkol-i-placowek/wp-content/uploads/sites/26/2015/11/02-ac-Jak-czytac-raport-z-ewaluacji-zewntrznej.pdf Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej / Aleksander Noworól.] ''Artykuł omawiający europejskie i lokalne elementy polityki oświatowej, wyniki raportu ewaluacyjnego i determinanty polityki oświatowej. Publikacja zamieszczona na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.''
  
*[http://www.bc.ore.edu.pl/Content/615/Edukacja+jako+odpowied%C5%BA.pdf#page=196 Rozwój czy udręczenie, czyli o roli dyrektora w ewaluacji wewnętrznej / Agnieszka Borek, Marzena Siejewicz]. ''Rola ewaluacji w szkole, autonomia w ewaluacji, mity dotyczące ewaluacji i jak z nimi walczyć.''
+
*[http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIX_KDE/pdefy/Udzik_2013.pdf Raport z ewaluacji zewnętrznej jako komunikat / Beata Udzik.] ''Artykuł omawiający raporty z ewaluacji poddane analizie tekstologicznej i komunikacyjno-językowej, analiza 64 raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w liceach ogólnokształcących. Publikacja konferencyjna (XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013).''
  
*[http://www.npseo.pl/action/requirements/wymagania_panstwa_wobec_szkol Wymagania państwa wobec szkół]
+
*[http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVII_KDE/pedeefy/Suckiel.pdf Ewaluacja wewnętrzna w szkole, czyli „róbcie, jak czujecie” / Izabela Suckiel.] ''Artykuł dający odpowiedź na pytanie: Dlaczego przeprowadzamy ewaluację w szkołach i jak ją przeprowadzić? Publikacja zamieszczona na stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.''
  
*[http://lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/deduk/5357,Ewaluacja-wewnetrzna-w-szkole-placowce.html Ewaluacja wewnętrzna w szkole / placówce / Alina Wojtyna]. ''Czym jest ewaluacja, dlaczego warto ją podejmować, jakie są wyniki ewaluacji, jakie umiejętności powinni posiadać członkowie zespołu ewaluacyjnego? Przebieg ewaluacji, badania ewaluacyjne, raport.''
+
*[http://www.npkontrola.pl/data/documents/2/127/127.pdf#page=56 Stanąć mocno na nogach, czyli jak przygotować ewaluację w pięciu krokach / Beata Ciężka.] ''Artykuł omawiający planowanie ewaluacji odpowiednio do potrzeb placówki: określenie obszarów badawczych, sformułowanie pytań, zaplanowanie metod badawczych, określenie czasu poświęconego ewaluacji, zaplanowanie raportu z badań ewaluacyjnych.''
  
*[https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/zalacznik.pdf Wymagania wobec szkół i placówek]. ''Wymagania ewaluacyjne na poziomie p[odstawowym i wysokim wobec wszystkich podmiotów systemu oświatowego.''
+
*[http://www.bc.ore.edu.pl/Content/441/Trendy_nr2_2011_JKo%C5%82odziejczyk.pdf Ewaluacja zewnętrzna w szkole – dialog dla rozwoju / Joanna Kołodziejczyk.] ''Artykuł omawiający ewaluację zewnętrzną w placówce i wykorzystanie jej wyników w placówce a także w całym systemie oświatowym. Publikacja zamieszczona w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.''
  
*[http://www.cen.gda.pl/wsparcie-szkol-i-placowek/wp-content/uploads/sites/26/2015/11/02-ac-Jak-czytac-raport-z-ewaluacji-zewntrznej.pdf Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej / Aleksander Noworól]. ''Europejskie i lokalne elementy polityki oświatowej, wyniki raportu ewaluacyjnego jako determinanty polityki oświatowej.''
+
*[https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/1666/mazurkiewicz_ewaluacja_w_nadzorze_pedagogicznym_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : zasady i wartości / Grzegorz Mazurkiewicz.] ''Artykuł omawiający cele edukacji i związane z nimi wymagania wobec szkół oraz wybrane aspekty ewaluacji zewnętrznej. Publikacja zamieszczona w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.''
  
*[http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIX_KDE/pdefy/Udzik_2013.pdf Raport z ewaluacji zewnętrznej jako komunikat / Beata Udzik]. ''Raporty z ewaluacji poddano analizie tekstologicznej i komunikacyjno-językowej, analiza 64 raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w liceach ogólnokształcących.''
+
*[https://wsge.edu.pl/pl/12pub02caly.pdf#page=175 Od planu do raportu – ewaluacja w praktyce szkolnej / Bożena Krupa.] ''Artykuł omawiający warunki przeprowadzenia poprawnej ewaluacji oraz opracowane wymaganie „Kształtuje się postawy uczniów”. Publikacja zamieszczona na stronie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.''
  
*[https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/113-raporty?download=971:wykorzystanie-wynikw-ewaluacji-zewntrznej-do-oceny-potrzeb-szk-i-placwek Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do oceny potrzeb szkół i placówek / Agnieszka Borek, Tomasz Kasprzak, Bartłomiej Walczak]. ''Założenia i proces realizacji ewaluacji zewnętrznej, możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników ewaluacji zewnętrznej.''
 
  
*[http://wmbp.olsztyn.pl/pdf/89.pdf#page=196 Rozwój czy udręczenie, czyli o roli dyrektora w ewaluacji wewnętrznej / Agnieszka Borek, Marzena Siejewicz]. ''Rola dyrektora w ewaluacji, znaczenie ewaluacji dla rozwoju szkoły, mity ewaluacji.''
 
  
| stopka=29 listopada 2017 r.
+
| stopka=28 sierpnia 2019 r.
 
}}
 
}}

Aktualna wersja na dzień 09:26, 28 sie 2019


Definicje

  • Ewaluacja - definicja zagadnienia pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia, w której podano kryteria, wskaźniki i metody ewaluacji.


Podstawy prawne


Portale, serwisy

  • System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny to portal gromadzący informacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach, kontroli przestrzegania przez szkołę przepisów prawa, wspomaganiu pracy szkół i placówek. Zawiera też wskazówki dla dyrektorów.


Multimedia

  • Ewaluacja w placówkach oświatowych. Film z wypowiedziami Zbigniewa Kossakowskiego dyrektora ODN w Łomży, Wiesław Ćwiklińskiej Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agnieszki Borek prezes Zarządu Grupy Badawczej „Era ewaluacji” oraz Beaty Ciężkiej członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.


Książki


Artykuły

  • Od września ewaluacja na nowych zasadach. Artykuł omawiający zmiany wprowadzone rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013 r. Publikacja w portalu „Prawo.pl” - serwisie informacyjnym zawierającym codzienne informacje z zakresu prawa.
  • Ewaluacja w oświacie. Artykuł omawiający pojęcie ewaluacji i jej rolę w edukacji, projektowanie ewaluacji, załączono bibliografię. Publikacja zamieszczona na „Polskim Portalu Edukacyjnym Interklasa”.
  • Wymagania wobec szkół i placówek. Artykuł omawiający wymagania ewaluacyjne na poziomie podstawowym i wysokim wobec wszystkich podmiotów systemu oświatowego. Publikacja zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Raport z ewaluacji zewnętrznej jako komunikat / Beata Udzik. Artykuł omawiający raporty z ewaluacji poddane analizie tekstologicznej i komunikacyjno-językowej, analiza 64 raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w liceach ogólnokształcących. Publikacja konferencyjna (XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013).Dostępność sprawdzono: 28 sierpnia 2019 r.