Metody aktywizujące

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Portale, serwisy, fora

Przedmioty humanistyczne


Matematyka – nauczanie


Katecheza

  • Metody aktywizacji młodzieży w szkolnym nauczaniu religii Próba odpowiedzi na pytanie jakie metody aktywizacji młodzieży należy stosować w szkolnym nauczaniu religii. Przedstawiono pojęcie aktywizacji oraz opartą o tę aktywizację zasadę wielostronnego i wieloczynnościowego aktywizowania uczniów. Zasadnicza treść ma za zadanie ukazanie konkretnych, wybranych metod umożliwiających prowadzenie katechezy z większym dynamizmem nie tylko ze strony katechety, ale i katechizowanych. W końcowej części wysunięto postulaty, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu katechezy z zastosowaniem metod aktywizujących młodzież.


  • Metody aktywizujące Definicja, zasady i korzyści wprowadzania metod aktywizujących na lekcjach, przykłady metod aktywizujących.
  • Metody aktywizujące uczniów Wybrane metody aktywizowania uczniów. Podkreślono duże znaczenie tych metod, które zawierają elementy percepcji wzrokowej np. prezentacje, wykresy, plansze i inne materiały wizualne.


Książki


Scenariusze zajęć

  • [1] Konspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej „Powtórzenie materiału - wyrażenia arytmetyczne.”
  • Metody aktywizujące na lekcji matematyki Trzy scenariusze lekcji matematyki przeprowadzone w liceum ogólnokształcącym (klasa III, I, II) wraz z załącznikami do nich Po każdym scenariuszu opis autorki.


Publikacje

  • METODY AKTYWIZUJĄCE WSPOMAGAJĄCE PROCES NAUCZANIA / Teresa Wiśniewska Wyszczególniono pozytywne aspekty stosowania metod aktywizujących. W tabeli zaprezentowano podział metod według W. Okonia , Cz. Kupisiewicza i R.Więckowskiego. Zaprezentowano niektóre z nich : wykład, praca z tekstem, pomoce wizualne, pytania i odpowiedzi, dyskusja, pokaz – demonstracje, burza mózgów, metody kreatywne, analiza przypadku, odgrywanie ról, drama, symulacje, karty dydaktyczne, mapy mentalne, linie czasu, wizualizacja, praca w grupach.


Multimedia


Zestawienia bibliograficzne



Dostępność sprawdzono: 1 czerwca 2018 r.