Metody nauczania - zagadnienia ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 92: Linia 92:
  
  
*http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/Metody_akt.pdf "Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009" .  
+
*[http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/Metody_akt.pdf ]''Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Tekst pochyłą czcionką''"Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009" .  
  
 
|stopka=  13 marca  2019 r.
 
|stopka=  13 marca  2019 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 16:34, 13 mar 2019


Portale, serwisy, fora


 • WebQuest Strona dla nauczycieli o tworzeniu webquestów. Zawiera podstawowe informacje o metodzie, propozycję jednostronicowego szablonu do wpisania swojego WebQuestu, strukturę i przykłady gotowych webguestów, pomoce do pracy podczas tworzenia projektu metodą WebQuest.
 • Wszystko o metodzie WebQuest Serwis poświęcony całościowemu zaprezentowaniu metody WebQuest'u. Zawiera informacje na temat czym jest metoda, jak konstruować projekty dla uczniów, dlaczego warto korzystać z WebQuest'u w pracy z uczniami, narzędzia do tworzenia WebQuest'u, linki do stron traktujących o metodzie, tematy. Ponadto serwis zawiera przykłady gotowych WebQuest'ów wraz z oceną oraz podstawowe błędy jakie mogą wystąpić podczas tworzenia projektów WebQuest.


Multimedia

 • Metody nauczania - metodyka nauczania informatyki / G. Gregorczyk, M. Rostkowska Metody stosowane w nauczaniu informatyki - w prezentacji określono : czynniki mające wpływ na wybór metody, jakie metody stosować podczas realizacji określonych zagadnień na lekcji informatyki. Przedstawiono klasyfikację metod nauczania Realizacja zajęć metodą projektów - przedstawienie przeprowadzonych projektów interdyscyplinarnych.
 • Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.


Artykuły

 • Aktywne metody nauczania / Elżbieta Goetz Publikacja nauczycielska na stronie domowej Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Zawiera przykłady metod aktywnych do stosowania w pracy z młodzieżą gimnazjalną.
 • Drama na lekcjach / Halina Tyc Artykuł przedstawia podstawowe wiadomości na temat stosowania dramy na lekcjach oraz dwa scenariusze lekcji prowadzonych tą metodą. 1) Powtórzenie wiadomości o zbiorach - scenariusz lekcji dla I klasy gimnazjum. 2) Utrwalanie pojęcia funkcji liniowej - scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum. Dostęp w dziale Nauczyciel - portalu Interkl@sa.
 • Klasyfikacja metod nauczania Materiał opracowany na potrzeby projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. W treści : klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych, omówienie wybranych metod aktywizujących - metody praktyczne, podające, dyskusje dydaktyczne. Korzystanie z materiałów źródłowych.
 • Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz Metoda dobrego startu oznacza stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i rehabilitację psychomotoryczną dziecka. Tekst zawiera scenariusz zajęć prowadzony wg założeń MDS. Tekst dostępny na stronie Ściąga.pl.
 • Metody aktywizujące / Dorota Redde-Sawczuk Materiał charakteryzuje wybrane metody aktywizujące oraz możliwości ich stosowania. Analiza SWOT, projekt, portfolio, wykład, burza mózgów to niektóre z nich. Publikacja nauczycielska w portalu Interkl@sa.
 • Metody nauczania - dydaktyka Ogólne informacje na temat wybranych metod: pogadanka, wykład, dyskusja kierowana, kierowanie obserwacją, kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych. Publikacje umieszczone na stronie portalu Wykłady.org.
 • S. Suzuki - alternatywna metoda nauczania gry na skrzypcach / Katarzyna Cichońska Przedstawienie metoda S. Suzuki - jest to metoda adaptowana do procesu nauki gry na skrzypcach i innych instrumentach, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, której głównymi elementami są między innymi codzienne słuchanie nagrań z prostymi utworami jakie dziecko ma opanować oraz lekcje indywidualne i grupowe. Elementy metody.


Zestawienia bibliograficzne


 • [1]Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Tekst pochyłą czcionką"Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009" .Dostępność sprawdzono: 13 marca 2019 r.