Metody nauczania - zagadnienia ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 41 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 6: Linia 6:
 
'''Portale, serwisy, fora'''
 
'''Portale, serwisy, fora'''
  
*[http://www.enauczanie.com/metodyka Metody dydaktyczne i e-dydaktyczne niesprzeczne z konstruktywistycznym i konektywistycznym podejściem]''Niekomercyjny portal edukacyjny - Nowoczesne technologie i metody edukacyjne. Omówienie wybranych metod e-dydaktycznych - e-Portfolio, WebQuest oraz RoboLab - zastosowanie w dydaktyce opartej na dostępie do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.''
 
  
 
*[http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm Propozycje WebQuest'ów opracowane przez nauczycieli różnych przedmiotów w konkursie "WebQuest w Webuzzie", przeznaczone dla uczniów] ''Wykaz tytułów webquestów i linki do przygotowanych webquestów.''  
 
*[http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm Propozycje WebQuest'ów opracowane przez nauczycieli różnych przedmiotów w konkursie "WebQuest w Webuzzie", przeznaczone dla uczniów] ''Wykaz tytułów webquestów i linki do przygotowanych webquestów.''  
Linia 22: Linia 21:
  
 
*[http://www.nauczyciel.up.wroc.pl/IV%20zjazd/Metody_nauczania2.pdf Metody stosowane w praktycznym nauczaniu zawodu / Ewa Piotrowska] ''Przedstawienie i omówienie metod nauczania - prezentacja multimedialna.''
 
*[http://www.nauczyciel.up.wroc.pl/IV%20zjazd/Metody_nauczania2.pdf Metody stosowane w praktycznym nauczaniu zawodu / Ewa Piotrowska] ''Przedstawienie i omówienie metod nauczania - prezentacja multimedialna.''
 
*[http://www.staff.amu.edu.pl/~innow/wp-content/uploads/2013/01/Wyk%C5%82ad-5-dla-II-roku-2012.ppsx Metodyka nauczania języka polskiego. Wykład 5. Kształcenie językowe na lekcjach języka polskiego / Krzysztof Koc] ''Prezentacja multimedialna zawiera m. in. treści dotyczące metod stosowanych w kształceniu językowym uczniów.''
 
  
 
*[http://www.npdyrektorzy.pl/data/various/files/metody_uczen_zdolny.pdf Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym] ''Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.''   
 
*[http://www.npdyrektorzy.pl/data/various/files/metody_uczen_zdolny.pdf Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym] ''Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.''   
 
 
'''Książki'''
 
 
*[http://www.rea-sj.pl/pub/File/download/zasady-zywienia-poradnik-metodyczny.pdf Zasady żywienia : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek] ''Poradnik określa m. in. przebieg zajęć, dobór metod aktywizujących i środków w nauczaniu przedmiotu Zasady żywienia w kształceniu zawodowym.''
 
  
  
Linia 46: Linia 38:
  
 
*[http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3521/ Drama na lekcjach / Halina Tyc] ''Artykuł przedstawia podstawowe wiadomości na temat stosowania dramy na lekcjach oraz dwa scenariusze lekcji prowadzonych tą metodą. 1) Powtórzenie wiadomości o zbiorach - scenariusz lekcji dla I klasy gimnazjum. 2) Utrwalanie pojęcia funkcji liniowej - scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum. Dostęp w  dziale Nauczyciel - portalu Interkl@sa.''
 
*[http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3521/ Drama na lekcjach / Halina Tyc] ''Artykuł przedstawia podstawowe wiadomości na temat stosowania dramy na lekcjach oraz dwa scenariusze lekcji prowadzonych tą metodą. 1) Powtórzenie wiadomości o zbiorach - scenariusz lekcji dla I klasy gimnazjum. 2) Utrwalanie pojęcia funkcji liniowej - scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum. Dostęp w  dziale Nauczyciel - portalu Interkl@sa.''
 
*[http://www.forum.plock.opoka.org.pl/teksty/drama.html Drama w katechezie / Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski] ''Zarys teorii dramy. Wykorzystanie metod dramowych w katechezie oraz sposoby puentowania. Trudności i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem tych metod.''
 
  
 
*[http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/dydaktyka/14535-dydaktyka_og%C3%B3lna_wyk%C5%82ady_metody_kszta%C5%82cenia_praca_domowa_wycieczka.html Dydaktyka ogólna – wykłady (metody kształcenia, praca domowa, wycieczka)] ''Artykuł zawiera wyjaśnienie terminu metody nauczania, prezentuje podział metod nauczania wg W. Okonia i Cz. Kupisiewicza. Tekst dostępny na stronie Bryk.pl - strefa wiedzy.''
 
*[http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/dydaktyka/14535-dydaktyka_og%C3%B3lna_wyk%C5%82ady_metody_kszta%C5%82cenia_praca_domowa_wycieczka.html Dydaktyka ogólna – wykłady (metody kształcenia, praca domowa, wycieczka)] ''Artykuł zawiera wyjaśnienie terminu metody nauczania, prezentuje podział metod nauczania wg W. Okonia i Cz. Kupisiewicza. Tekst dostępny na stronie Bryk.pl - strefa wiedzy.''
Linia 77: Linia 67:
 
*[http://www.awans.net/strony/matematyka/gorajewska/gorajewska1.pdf Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej / Krystyna Gorajewska] ''Tradycyjny i zmodyfikowany podział metod nauczania. Opis aktywizujących metod nauczania z przykładami metod stosowanych na lekcjach matematyki. Formy organizacyjne pracy na lekcjach. Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net.''
 
*[http://www.awans.net/strony/matematyka/gorajewska/gorajewska1.pdf Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej / Krystyna Gorajewska] ''Tradycyjny i zmodyfikowany podział metod nauczania. Opis aktywizujących metod nauczania z przykładami metod stosowanych na lekcjach matematyki. Formy organizacyjne pracy na lekcjach. Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net.''
 
   
 
   
*[http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/msn/35/mikol.pdf Metody klasyczne i współczesne w nauczaniu matematyki? / Małgorzata Mikołajczyk] ''Zapis odczytu wygłoszonego na XXXIII Szkole Matematyki Poglądowej. Artykuł powstał na podstawie zajęć konwersatoryjnych Metodologia odkrywania prowadzonych dla studentów specjalności nauczycielskiej w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.''
 
 
 
*[http://dydaktyka.wyklady.org/wyklad/281_metody-nauczania-dydaktyka.html Metody nauczania - dydaktyka] ''Ogólne informacje na temat wybranych metod: pogadanka, wykład, dyskusja kierowana, kierowanie obserwacją, kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych. Publikacje umieszczone na stronie portalu Wykłady.org.''
 
*[http://dydaktyka.wyklady.org/wyklad/281_metody-nauczania-dydaktyka.html Metody nauczania - dydaktyka] ''Ogólne informacje na temat wybranych metod: pogadanka, wykład, dyskusja kierowana, kierowanie obserwacją, kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych. Publikacje umieszczone na stronie portalu Wykłady.org.''
  
Linia 86: Linia 74:
  
 
*[http://www.sredniawski.pl/dokumenty/jezyk/niemiecki/sprahe/metody_nauki.pdf Metody nauki języków obcych - szybki przegląd / Oprac. Leszek Korolkiewicz] ''Prezentacja wybranych metod stosowanych w nauczaniu języków obcych. Przegląd sprawdzonych (tradycyjnych) metod oraz narzędzi wsparcia ze strony Internetu, nagrań, multimediów itp.''
 
*[http://www.sredniawski.pl/dokumenty/jezyk/niemiecki/sprahe/metody_nauki.pdf Metody nauki języków obcych - szybki przegląd / Oprac. Leszek Korolkiewicz] ''Prezentacja wybranych metod stosowanych w nauczaniu języków obcych. Przegląd sprawdzonych (tradycyjnych) metod oraz narzędzi wsparcia ze strony Internetu, nagrań, multimediów itp.''
 
*[http://www.math.uni.opole.pl/~ebryniarski/nauczanie%20ekspertowe%20na%20odleglosc.pdf Nauczanie ekspertowe na odległość / Edward Bryniarski] ''Publikacja na temat zastosowania wybranych aspektów badań w zakresie sztucznej inteligencji do projektowania procesu dydaktycznego realizowanego w ramach nauczania na odległość. Przedstawiono m. in. aparat pojęciowy systemów ekspertowych rozszerzony o treści pedagogiczne, wykorzystany do opracowania nowej metody nauczania wspomaganego technologią informacyjną - nauczania ekspertowego.''
 
  
 
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9561 Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa] ''Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.''
 
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9561 Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa] ''Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.''
Linia 96: Linia 82:
  
 
*[http://www.kul.pl/files/154/mgr_Bajan/dydaktyka/metodynauczania_Nagajowa.doc Podział metod nauczania wg Marii Nagajowej] ''Przedstawienie metod nauczania wg podziału Marii Nagajowej.''
 
*[http://www.kul.pl/files/154/mgr_Bajan/dydaktyka/metodynauczania_Nagajowa.doc Podział metod nauczania wg Marii Nagajowej] ''Przedstawienie metod nauczania wg podziału Marii Nagajowej.''
 
*[http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest Praktyczny opis metody WebQuest] ''Przedstawiono opis i praktyczne porady dotyczące pracy metodą WebQuestu oraz jego etapy i ogniwa.''
 
  
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-14404-s-suzuki-alternatywna-metoda-nauczania.php S. Suzuki - alternatywna metoda nauczania gry na skrzypcach / Katarzyna Cichońska] ''Przedstawienie metoda S. Suzuki - jest to metoda adaptowana do procesu nauki gry na skrzypcach i innych instrumentach, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, której głównymi elementami są między innymi codzienne słuchanie nagrań z prostymi utworami jakie dziecko ma opanować oraz lekcje indywidualne i grupowe. Elementy metody.''
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-14404-s-suzuki-alternatywna-metoda-nauczania.php S. Suzuki - alternatywna metoda nauczania gry na skrzypcach / Katarzyna Cichońska] ''Przedstawienie metoda S. Suzuki - jest to metoda adaptowana do procesu nauki gry na skrzypcach i innych instrumentach, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, której głównymi elementami są między innymi codzienne słuchanie nagrań z prostymi utworami jakie dziecko ma opanować oraz lekcje indywidualne i grupowe. Elementy metody.''
Linia 105: Linia 89:
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
  
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest15.htm Metody aktywizujące w edukacji - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Jolanta Wachnik] ''Tematyczne zestawienie poświęcone aktywizującym metodom w nauczaniu przedmiotów: biologia, przyroda, chemia, fizyka, geografia, języki obce, matematyka i przysposobienie obronne. Ujmuje również publikacje zawierające przegląd wielu metod nauczania.''
 
  
 +
*[http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/Metody_akt.pdf Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 / Oprac. Barbara Tymszan] ''Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009. Oprac. Barbara Tymszan.''
  
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zestaw.htm Tematyczne zestawienia bibliograficzne / Jolanta Wachnik i in.] ''Zbiór zestawień bibliograficznych na temat metod nauczania na stronie domowej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykaz tytułów: Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej, edukacji historycznej, w nauczaniu początkowym. Ponadto zestawienie pt. Metody aktywizujące w edukacji, w którym znajduje się dział Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów szkolnych ( biologia, przyroda, chemia, fizyka, geografia, języki obce, matematyka, przysposobienie obronne).''
+
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest245.pdf Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne / Oprac. Małgorzata Trembowelska] ''Metody aktywizujące. Zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2011. Oprac. Małgorzata Trembowelska.''
  
|stopka=  10 kwietnia 2018 r.
+
|stopka=  14 października 2019 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 13:19, 14 paź 2019


Portale, serwisy, fora


 • WebQuest Strona dla nauczycieli o tworzeniu webquestów. Zawiera podstawowe informacje o metodzie, propozycję jednostronicowego szablonu do wpisania swojego WebQuestu, strukturę i przykłady gotowych webguestów, pomoce do pracy podczas tworzenia projektu metodą WebQuest.
 • Wszystko o metodzie WebQuest Serwis poświęcony całościowemu zaprezentowaniu metody WebQuest'u. Zawiera informacje na temat czym jest metoda, jak konstruować projekty dla uczniów, dlaczego warto korzystać z WebQuest'u w pracy z uczniami, narzędzia do tworzenia WebQuest'u, linki do stron traktujących o metodzie, tematy. Ponadto serwis zawiera przykłady gotowych WebQuest'ów wraz z oceną oraz podstawowe błędy jakie mogą wystąpić podczas tworzenia projektów WebQuest.


Multimedia

 • Metody nauczania - metodyka nauczania informatyki / G. Gregorczyk, M. Rostkowska Metody stosowane w nauczaniu informatyki - w prezentacji określono : czynniki mające wpływ na wybór metody, jakie metody stosować podczas realizacji określonych zagadnień na lekcji informatyki. Przedstawiono klasyfikację metod nauczania Realizacja zajęć metodą projektów - przedstawienie przeprowadzonych projektów interdyscyplinarnych.
 • Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.


Artykuły

 • Aktywne metody nauczania / Elżbieta Goetz Publikacja nauczycielska na stronie domowej Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Zawiera przykłady metod aktywnych do stosowania w pracy z młodzieżą gimnazjalną.
 • Drama na lekcjach / Halina Tyc Artykuł przedstawia podstawowe wiadomości na temat stosowania dramy na lekcjach oraz dwa scenariusze lekcji prowadzonych tą metodą. 1) Powtórzenie wiadomości o zbiorach - scenariusz lekcji dla I klasy gimnazjum. 2) Utrwalanie pojęcia funkcji liniowej - scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum. Dostęp w dziale Nauczyciel - portalu Interkl@sa.
 • Klasyfikacja metod nauczania Materiał opracowany na potrzeby projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. W treści : klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych, omówienie wybranych metod aktywizujących - metody praktyczne, podające, dyskusje dydaktyczne. Korzystanie z materiałów źródłowych.
 • Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz Metoda dobrego startu oznacza stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i rehabilitację psychomotoryczną dziecka. Tekst zawiera scenariusz zajęć prowadzony wg założeń MDS. Tekst dostępny na stronie Ściąga.pl.
 • Metody aktywizujące / Dorota Redde-Sawczuk Materiał charakteryzuje wybrane metody aktywizujące oraz możliwości ich stosowania. Analiza SWOT, projekt, portfolio, wykład, burza mózgów to niektóre z nich. Publikacja nauczycielska w portalu Interkl@sa.
 • Metody nauczania - dydaktyka Ogólne informacje na temat wybranych metod: pogadanka, wykład, dyskusja kierowana, kierowanie obserwacją, kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych. Publikacje umieszczone na stronie portalu Wykłady.org.
 • S. Suzuki - alternatywna metoda nauczania gry na skrzypcach / Katarzyna Cichońska Przedstawienie metoda S. Suzuki - jest to metoda adaptowana do procesu nauki gry na skrzypcach i innych instrumentach, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, której głównymi elementami są między innymi codzienne słuchanie nagrań z prostymi utworami jakie dziecko ma opanować oraz lekcje indywidualne i grupowe. Elementy metody.


Zestawienia bibliograficzne
Dostępność sprawdzono: 14 października 2019 r.