Metody nauczania - zagadnienia ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 22: Linia 22:
  
 
*[http://www.nauczyciel.up.wroc.pl/IV%20zjazd/Metody_nauczania2.pdf Metody stosowane w praktycznym nauczaniu zawodu / Ewa Piotrowska] ''Przedstawienie i omówienie metod nauczania - prezentacja multimedialna.''
 
*[http://www.nauczyciel.up.wroc.pl/IV%20zjazd/Metody_nauczania2.pdf Metody stosowane w praktycznym nauczaniu zawodu / Ewa Piotrowska] ''Przedstawienie i omówienie metod nauczania - prezentacja multimedialna.''
 
*[http://www.staff.amu.edu.pl/~innow/wp-content/uploads/2013/01/Wyk%C5%82ad-5-dla-II-roku-2012.ppsx Metodyka nauczania języka polskiego. Wykład 5. Kształcenie językowe na lekcjach języka polskiego / Krzysztof Koc] ''Prezentacja multimedialna zawiera m. in. treści dotyczące metod stosowanych w kształceniu językowym uczniów.''
 
  
 
*[http://www.npdyrektorzy.pl/data/various/files/metody_uczen_zdolny.pdf Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym] ''Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.''   
 
*[http://www.npdyrektorzy.pl/data/various/files/metody_uczen_zdolny.pdf Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym] ''Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.''   
Linia 86: Linia 84:
  
 
*[http://www.sredniawski.pl/dokumenty/jezyk/niemiecki/sprahe/metody_nauki.pdf Metody nauki języków obcych - szybki przegląd / Oprac. Leszek Korolkiewicz] ''Prezentacja wybranych metod stosowanych w nauczaniu języków obcych. Przegląd sprawdzonych (tradycyjnych) metod oraz narzędzi wsparcia ze strony Internetu, nagrań, multimediów itp.''
 
*[http://www.sredniawski.pl/dokumenty/jezyk/niemiecki/sprahe/metody_nauki.pdf Metody nauki języków obcych - szybki przegląd / Oprac. Leszek Korolkiewicz] ''Prezentacja wybranych metod stosowanych w nauczaniu języków obcych. Przegląd sprawdzonych (tradycyjnych) metod oraz narzędzi wsparcia ze strony Internetu, nagrań, multimediów itp.''
 
*[http://www.math.uni.opole.pl/~ebryniarski/nauczanie%20ekspertowe%20na%20odleglosc.pdf Nauczanie ekspertowe na odległość / Edward Bryniarski] ''Publikacja na temat zastosowania wybranych aspektów badań w zakresie sztucznej inteligencji do projektowania procesu dydaktycznego realizowanego w ramach nauczania na odległość. Przedstawiono m. in. aparat pojęciowy systemów ekspertowych rozszerzony o treści pedagogiczne, wykorzystany do opracowania nowej metody nauczania wspomaganego technologią informacyjną - nauczania ekspertowego.''
 
  
 
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9561 Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa] ''Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.''
 
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9561 Nauka czytania i przygotowanie do nauki pisania dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Środa] ''Omówienie metod stosowanych w procesie nabywania umiejętności czytania. Nowe koncepcje nauki czytania. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat liter i pisma.''
Linia 110: Linia 106:
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zestaw.htm Tematyczne zestawienia bibliograficzne / Jolanta Wachnik i in.] ''Zbiór zestawień bibliograficznych na temat metod nauczania na stronie domowej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykaz tytułów: Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej, edukacji historycznej, w nauczaniu początkowym. Ponadto zestawienie pt. Metody aktywizujące w edukacji, w którym znajduje się dział Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów szkolnych ( biologia, przyroda, chemia, fizyka, geografia, języki obce, matematyka, przysposobienie obronne).''
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zestaw.htm Tematyczne zestawienia bibliograficzne / Jolanta Wachnik i in.] ''Zbiór zestawień bibliograficznych na temat metod nauczania na stronie domowej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykaz tytułów: Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej, edukacji historycznej, w nauczaniu początkowym. Ponadto zestawienie pt. Metody aktywizujące w edukacji, w którym znajduje się dział Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów szkolnych ( biologia, przyroda, chemia, fizyka, geografia, języki obce, matematyka, przysposobienie obronne).''
  
|stopka=  10 kwietnia 2018 r.
+
|stopka=  09 lipca 2018 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 10:39, 9 lip 2018


Portale, serwisy, fora

 • WebQuest Strona dla nauczycieli o tworzeniu webquestów. Zawiera podstawowe informacje o metodzie, propozycję jednostronicowego szablonu do wpisania swojego WebQuestu, strukturę i przykłady gotowych webguestów, pomoce do pracy podczas tworzenia projektu metodą WebQuest.
 • Wszystko o metodzie WebQuest Serwis poświęcony całościowemu zaprezentowaniu metody WebQuest'u. Zawiera informacje na temat czym jest metoda, jak konstruować projekty dla uczniów, dlaczego warto korzystać z WebQuest'u w pracy z uczniami, narzędzia do tworzenia WebQuest'u, linki do stron traktujących o metodzie, tematy. Ponadto serwis zawiera przykłady gotowych WebQuest'ów wraz z oceną oraz podstawowe błędy jakie mogą wystąpić podczas tworzenia projektów WebQuest.


Multimedia

 • Metody nauczania - metodyka nauczania informatyki / G. Gregorczyk, M. Rostkowska Metody stosowane w nauczaniu informatyki - w prezentacji określono : czynniki mające wpływ na wybór metody, jakie metody stosować podczas realizacji określonych zagadnień na lekcji informatyki. Przedstawiono klasyfikację metod nauczania Realizacja zajęć metodą projektów - przedstawienie przeprowadzonych projektów interdyscyplinarnych.
 • Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym Prezentacja multimedialna dotyczy form i metod pracy począwszy od klas i szkół dla uzdolnionych, poprzez specjalne programy i indywidualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w typowych zespołach klasowych.


Książki


Artykuły

 • Aktywne metody nauczania / Elżbieta Goetz Publikacja nauczycielska na stronie domowej Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Zawiera przykłady metod aktywnych do stosowania w pracy z młodzieżą gimnazjalną.
 • Drama na lekcjach / Halina Tyc Artykuł przedstawia podstawowe wiadomości na temat stosowania dramy na lekcjach oraz dwa scenariusze lekcji prowadzonych tą metodą. 1) Powtórzenie wiadomości o zbiorach - scenariusz lekcji dla I klasy gimnazjum. 2) Utrwalanie pojęcia funkcji liniowej - scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum. Dostęp w dziale Nauczyciel - portalu Interkl@sa.
 • Klasyfikacja metod nauczania Materiał opracowany na potrzeby projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. W treści : klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych, omówienie wybranych metod aktywizujących - metody praktyczne, podające, dyskusje dydaktyczne. Korzystanie z materiałów źródłowych.
 • Metoda dobrego startu / Marta Bogdanowicz Metoda dobrego startu oznacza stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i rehabilitację psychomotoryczną dziecka. Tekst zawiera scenariusz zajęć prowadzony wg założeń MDS. Tekst dostępny na stronie Ściąga.pl.
 • Metody aktywizujące / Dorota Redde-Sawczuk Materiał charakteryzuje wybrane metody aktywizujące oraz możliwości ich stosowania. Analiza SWOT, projekt, portfolio, wykład, burza mózgów to niektóre z nich. Publikacja nauczycielska w portalu Interkl@sa.
 • Metody nauczania - dydaktyka Ogólne informacje na temat wybranych metod: pogadanka, wykład, dyskusja kierowana, kierowanie obserwacją, kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych. Publikacje umieszczone na stronie portalu Wykłady.org.
 • S. Suzuki - alternatywna metoda nauczania gry na skrzypcach / Katarzyna Cichońska Przedstawienie metoda S. Suzuki - jest to metoda adaptowana do procesu nauki gry na skrzypcach i innych instrumentach, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, której głównymi elementami są między innymi codzienne słuchanie nagrań z prostymi utworami jakie dziecko ma opanować oraz lekcje indywidualne i grupowe. Elementy metody.


Zestawienia bibliograficzne


 • Tematyczne zestawienia bibliograficzne / Jolanta Wachnik i in. Zbiór zestawień bibliograficznych na temat metod nauczania na stronie domowej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykaz tytułów: Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej, edukacji historycznej, w nauczaniu początkowym. Ponadto zestawienie pt. Metody aktywizujące w edukacji, w którym znajduje się dział Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów szkolnych ( biologia, przyroda, chemia, fizyka, geografia, języki obce, matematyka, przysposobienie obronne).Dostępność sprawdzono: 09 lipca 2018 r.