Muzykoterapia

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje

  • Muzykoterapia - definicja zagadnienia, pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia, wzbogacona informacjami na temat środków oddziaływania, modeli muzykoterapii, jej celów i funkcji oraz elementów sesji muzykoterapii.


Portale, serwisy

  • PSTS - Muzykoterapia Strona redagowana przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (PSTS) przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (PSMT). Jedna z zakładek strony poświęcona jest muzykoterapii, gdzie można znaleźć wartościowe publikacje, informacje na temat studiów muzykoterapii, egzaminów, kongresów, warsztatów, szkoleń oraz prowadzonych badań.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

  • Muzykoterapia wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Webowa DBP

  • Arteterapia wyselekcjonowane materiały, opublikowane w WEBowejDBP, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu i jej filiach, do wykorzystania w pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkół i placówek oświatowych.


Multimedia

  • Muzykoterapia Prezentacja przybliżająca informacje na temat rozwoju muzykoterapii, jej definicji, muzyki jako elementu terapeutycznego, rodzajów muzykoterapii, klasyfikacji i podejść w muzykoterapii, specyfiki oddziaływania muzyki oraz doświadczeń muzycznych wykorzystywanych w muzykoterapii.
  • Muzykoterapia Prezentacja zawierająca informacje na temat: definicji i celów muzykoterapii, jej zastosowania w onkologii, leczenia muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowym, a także kmuzykoterapii osób z autyzmem.
  • Muzykoterapia Prezentacja na temat metod muzykoterapeutycznych, zalet muzyki jako środka terapeutycznego, przeznaczenia muzykoterapii oraz cech muzykoterapeuty.


Artykuły

  • Wybrane możliwości zastosowania muzykoterapii w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anita Łucjan-Kowalska Artykuł opiera się na doświadczeniach własnych autorki w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i ukazuje, jak za pomocą odpowiednio dobranych technik i aktywności z zakresu muzykoterapii można wspierać ich rozwój. Tekst zawiera zwięzły opis tematyki dotyczącej mózgowego porażenia dziecięcego, jak również omówienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu muzykoterapii. Zaprezentowano w nim również autorskie pomysły na prowadzenie zajęć oraz spostrzeżenia i refleksje autorki na temat wpływu prowadzonej terapii na funkcjonowanie uczestniczących w niej dzieci.
  • Muzykoterapia / Jolanta Kozak W artykule omówiono wpływ muzyki na ustrój psychofizyczny człowieka. Zaprezentowano również podział, fazy, cele i formy muzykoterapii oraz rodzaje muzyki możliwe do wykorzystania w tej formie terapii.


Scenariusze zajęćDostępność sprawdzono: 1 kwietnia 2020 r.