Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(sprawdzono dostępność 30 linków usunięto 5 nieaktywnych)
Linia 11: Linia 11:
  
 
* [http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela]
 
* [http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela]
 +
 +
* [https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html]
  
  

Wersja z 17:38, 7 maj 2019


Podstawy prawne


Kryteria oceny

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.


Regulaminy


Prace dyplomowe


Artykuły


Portale, serwisy, fora


  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
  • Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 9 kwietnia 2019 r. Czas.gif