Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 66: Linia 66:
  
 
*[https://msp.money.pl/wiadomosci/ocena-pracy-nauczyciela-nowe-zasady-od-2019-roku-6343710368839809a.html Ocena pracy nauczyciela. Nowe zasady od 2019 roku] ''Omówiono terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zmiany w ocenie pracy nauczyciela.''
 
*[https://msp.money.pl/wiadomosci/ocena-pracy-nauczyciela-nowe-zasady-od-2019-roku-6343710368839809a.html Ocena pracy nauczyciela. Nowe zasady od 2019 roku] ''Omówiono terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zmiany w ocenie pracy nauczyciela.''
 +
 +
*[https://epedagogika.pl/praca-nauczycieli-specjalistow/przedstawiamy-nowy-system-oceniania-nauczycieli-2830.html Przedstawiamy nowy system oceniania nauczycieli] ''Szczegóły dotyczące nowego systemu oceniania, podstawa prawna.''
  
 
   
 
   

Wersja z 05:59, 8 maj 2019


Podstawy prawne


Kryteria oceny

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.


Regulaminy


Prace dyplomowe


Artykuły

  • Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. Omówiono nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które obejmą nauczycieli w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r., oraz kończących staż po 31 grudnia 2018 r.Portale, serwisy, fora


  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
  • Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 9 kwietnia 2019 r. Czas.gif