Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 70: Linia 70:
  
 
*[https://epedagogika.pl/dokumentacja-kadrowa-nauczycieli/kryteria-oceny-pracy-nauczycieli-od-1-stycznia-2019-2828.html Kryteria oceny pracy nauczycieli – od 1 stycznia 2019] ''Kryteria oceny pracy nauczycieli, materiały do pobrania.''
 
*[https://epedagogika.pl/dokumentacja-kadrowa-nauczycieli/kryteria-oceny-pracy-nauczycieli-od-1-stycznia-2019-2828.html Kryteria oceny pracy nauczycieli – od 1 stycznia 2019] ''Kryteria oceny pracy nauczycieli, materiały do pobrania.''
 +
 +
*[https://www.prawo.pl/oswiata/zmiany-w-karcie-nauczyciela-od-1-stycznia-2019-r,351136.html Ocena nauczyciela mniej skomplikowana] ''Omówiono nowe zasady oceniania pedagogów.''
  
 
   
 
   

Wersja z 06:12, 8 maj 2019


Podstawy prawne


Kryteria oceny

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.


Regulaminy


Prace dyplomowe


Artykuły

  • Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. Omówiono nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które obejmą nauczycieli w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r., oraz kończących staż po 31 grudnia 2018 r.Portale, serwisy, fora


  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
  • Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 9 kwietnia 2019 r. Czas.gif