Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
m (sprawdzono dostępność 33 linków usunięto 1 nieaktywny, edytowano 5)
Linia 13: Linia 13:
  
 
* [https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli]
 
* [https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli]
 +
 +
'''Portale, serwisy'''
 +
 +
*[http://www.eporady24.pl/ocena_pracy_nauczyciela_z_inicjatywy_dyrektora,pytania,8,114,4156.html Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora] ''Serwis ePorady24.pl udziela płatnych porad.''
 +
 +
*[http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-bedzie-od-8-do-23-kryteriow-oceny-pracy-nauczycieli,105563.html MEN: Będzie od 8 do 23 kryteriów oceny pracy nauczycieli] '' Artykuł dotyczy oceny nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.''
 +
 +
*[http://www.rp.pl/Nauczyciele/303219878-Nowe-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela.html Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś] ''Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.''
 +
 +
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
  
  
Linia 22: Linia 32:
 
   
 
   
 
*[http://www.prawo.egospodarka.pl/37953,Ocena-pracy-nauczyciela,2,34,3.html Ocena pracy nauczyciela] '' W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.''
 
*[http://www.prawo.egospodarka.pl/37953,Ocena-pracy-nauczyciela,2,34,3.html Ocena pracy nauczyciela] '' W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.''
 
*[http://www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/pliki/Regulamin_oceny_pracy_naucz.pdf KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie] ''Kryteria oparto na podstawie prawnej. Zawierają wymagania , które należy spełnić aby uzyskać odpowiednio ocenę dobrą, wyróżniającą i negatywną. ''
 
  
 
*[http://www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=111 Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela] ''Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny  pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.''
 
*[http://www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=111 Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela] ''Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny  pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.''
Linia 40: Linia 48:
 
*[http://szkola.wyszki.pl/2011-12-16-08-00-56 Ocena pracy nauczycieli] ''Procedury oceny pracy nauczycieli wraz z załącznikami. ''
 
*[http://szkola.wyszki.pl/2011-12-16-08-00-56 Ocena pracy nauczycieli] ''Procedury oceny pracy nauczycieli wraz z załącznikami. ''
  
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-20-2019-w-sprawie-okreslenia-procedur-dokonywania-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-oraz-dyrektora-placowki-doskonalenia-nauczycieli-po-01-09-2019-r/ Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – po 01.09.2019 r.]
 +
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zalacznik-nr-3-arkusz-samooceny-dyrektora-szkoly-placowki-po-1-09-2019-r/ Załącznik nr 3 – Arkusz samooceny dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r.]
 +
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zalacznik-nr-2-ocena-czastkowa-pracy-dyrektora-szkoly-placowki-po-1-09-2019-r/ Załącznik Nr 2 – ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r.]
 +
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/wniosek-o-dokonanie-oceny-pracy-dyrektora-po-1-09-2019-r/ Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r.]
 +
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/ocena-pracy-dyrektora/zarzadzenie-nr-1-2019-w-sprawie-okreslenia-procedur-dokonywania-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-oraz-dyrektora-placowki-doskonalenia-nauczycieli/ Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.]
  
 
'''Prace dyplomowe'''
 
'''Prace dyplomowe'''
Linia 45: Linia 62:
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc Ocena pracy nauczyciela– opracowanie przykładowych standardów wymagań] ''Praca dyplomowa zawiera w pierwszej części podstawy prawne dotyczące oceniania,w drugiej części zawarto propozycje obszarów i standardów wymagań.''
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc Ocena pracy nauczyciela– opracowanie przykładowych standardów wymagań] ''Praca dyplomowa zawiera w pierwszej części podstawy prawne dotyczące oceniania,w drugiej części zawarto propozycje obszarów i standardów wymagań.''
  
 +
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 +
 +
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest8.pdf Ocena pracy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne / Wiesława Budrowska] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.''
  
 
'''Artykuły'''
 
'''Artykuły'''
Linia 73: Linia 93:
  
 
*[https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/karta-nauczyciela-2019-wykaz-zmian-16871.html Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian]'' Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.''  
 
*[https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/karta-nauczyciela-2019-wykaz-zmian-16871.html Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian]'' Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.''  
 
'''Portale, serwisy, fora'''
 
  
 +
*[https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/koniec-z-obligatoryjna-ocena-pracy-beda-nowe-zasady-oceniania-nauczycieli-3093.html Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli / Marta Wysocka] ''Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. ''
  
*[http://www.eporady24.pl/ocena_pracy_nauczyciela_z_inicjatywy_dyrektora,pytania,8,114,4156.html Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora] ''Serwis ePorady24.pl udziela płatnych porad.''
 
  
*[http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-bedzie-od-8-do-23-kryteriow-oceny-pracy-nauczycieli,105563.html MEN: Będzie od 8 do 23 kryteriów oceny pracy nauczycieli] '' Artykuł dotyczy oceny nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.''
 
 
*[http://www.rp.pl/Nauczyciele/303219878-Nowe-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela.html Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś] ''Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.''
 
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
 
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
 
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest8.pdf Ocena pracy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne / Wiesława Budrowska] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.''
 
  
  
| stopka= 6 sierpnia 2019 r. [[Plik:Czas.gif]]
+
| stopka= 1 Października 2019 r. [[Plik:Czas.gif]]
 
}}
 
}}

Wersja z 13:35, 1 paź 2019


Podstawy prawne

Portale, serwisy

  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.


Kryteria oceny

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.


Regulaminy

Prace dyplomowe

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły


  • Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. Omówiono nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które obejmą nauczycieli w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r., oraz kończących staż po 31 grudnia 2018 r.


*Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli / Marta Wysocka Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny.Dostępność sprawdzono: 1 Października 2019 r. Czas.gif