Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
m (sprawdzono dostępność 33 linków usunięto 1 nieaktywny, edytowano 5)
m
Linia 3: Linia 3:
 
| tytuł=
 
| tytuł=
 
| treść=
 
| treść=
''
+
'''''Podstawy prawne'''
'''Podstawy prawne'''
 
  
 
*[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002035 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego]
 
*[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002035 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego]
Linia 24: Linia 23:
 
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
 
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
  
 +
*[https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/karta-nauczyciela-2019-wykaz-zmian-16871.html Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian]'' Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.''
 +
*[https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ocena-pracy-nauczycieli-od-1-stycznia-2019-r.-16058.html Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.] ''Omówiono nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które  obejmą nauczycieli w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r., oraz kończących staż po 31 grudnia 2018 r. ''
  
'''Kryteria oceny'''
+
''' Artykuły '''
  
 
*[http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1801 Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela] '' Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela opracowane dla Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.''
 
*[http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1801 Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela] '' Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela opracowane dla Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.''
Linia 40: Linia 41:
  
 
* [http://oswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-oceny-pracy-nauczycieli.pdf Procedura oceny pracy nauczycieli]
 
* [http://oswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-oceny-pracy-nauczycieli.pdf Procedura oceny pracy nauczycieli]
 
 
'''Regulaminy'''
 
  
 
*[http://www.spgod.elblag.com.pl/regulamin_oceny-pracy.htm Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie] '' Regulamin opracowany na podstawie aktów prawnych i rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. oraz ustalonych kryteriów.''
 
*[http://www.spgod.elblag.com.pl/regulamin_oceny-pracy.htm Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie] '' Regulamin opracowany na podstawie aktów prawnych i rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. oraz ustalonych kryteriów.''
Linia 57: Linia 55:
  
 
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/ocena-pracy-dyrektora/zarzadzenie-nr-1-2019-w-sprawie-okreslenia-procedur-dokonywania-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-oraz-dyrektora-placowki-doskonalenia-nauczycieli/ Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.]
 
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/ocena-pracy-dyrektora/zarzadzenie-nr-1-2019-w-sprawie-okreslenia-procedur-dokonywania-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-oraz-dyrektora-placowki-doskonalenia-nauczycieli/ Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.]
 
'''Prace dyplomowe'''
 
  
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc Ocena pracy nauczyciela– opracowanie przykładowych standardów wymagań] ''Praca dyplomowa zawiera w pierwszej części podstawy prawne dotyczące oceniania,w drugiej części zawarto propozycje obszarów i standardów wymagań.''
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc Ocena pracy nauczyciela– opracowanie przykładowych standardów wymagań] ''Praca dyplomowa zawiera w pierwszej części podstawy prawne dotyczące oceniania,w drugiej części zawarto propozycje obszarów i standardów wymagań.''
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
 
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest8.pdf Ocena pracy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne / Wiesława Budrowska] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.''
 
  
 
'''Artykuły'''
 
'''Artykuły'''
Linia 78: Linia 70:
  
 
*[https://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-oceny-pracy-nauczyciela.html#.WcPebchJYdU Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela] ''Opisano zmiany w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.''
 
*[https://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-oceny-pracy-nauczyciela.html#.WcPebchJYdU Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela] ''Opisano zmiany w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.''
 
*[https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ocena-pracy-nauczycieli-od-1-stycznia-2019-r.-16058.html Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.] ''Omówiono nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które  obejmą nauczycieli w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r., oraz kończących staż po 31 grudnia 2018 r. ''
 
  
 
*[https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/ocena-pracy-nauczyciela-obowiazujaca-od-dnia-3-stycznia-2019-r/ Ocena pracy nauczyciela obowiązująca od dnia 3 stycznia 2019 r.] ''Ocena pracy nauczyciela, kryteria oceny, podstawy prawne.''  
 
*[https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/ocena-pracy-nauczyciela-obowiazujaca-od-dnia-3-stycznia-2019-r/ Ocena pracy nauczyciela obowiązująca od dnia 3 stycznia 2019 r.] ''Ocena pracy nauczyciela, kryteria oceny, podstawy prawne.''  
 
 
*[https://msp.money.pl/wiadomosci/ocena-pracy-nauczyciela-nowe-zasady-od-2019-roku-6343710368839809a.html Ocena pracy nauczyciela. Nowe zasady od 2019 roku] ''Omówiono terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zmiany w ocenie pracy nauczyciela.''
 
*[https://msp.money.pl/wiadomosci/ocena-pracy-nauczyciela-nowe-zasady-od-2019-roku-6343710368839809a.html Ocena pracy nauczyciela. Nowe zasady od 2019 roku] ''Omówiono terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zmiany w ocenie pracy nauczyciela.''
  
Linia 91: Linia 80:
 
*[https://www.prawo.pl/oswiata/zmiany-w-karcie-nauczyciela-od-1-stycznia-2019-r,351136.html Ocena nauczyciela mniej skomplikowana] ''Omówiono nowe zasady oceniania pedagogów.''  
 
*[https://www.prawo.pl/oswiata/zmiany-w-karcie-nauczyciela-od-1-stycznia-2019-r,351136.html Ocena nauczyciela mniej skomplikowana] ''Omówiono nowe zasady oceniania pedagogów.''  
  
 +
*[https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/koniec-z-obligatoryjna-ocena-pracy-beda-nowe-zasady-oceniania-nauczycieli-3093.html Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli / Marta Wysocka] ''Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. ''
 +
 +
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 +
 +
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest8.pdf Ocena pracy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne / Wiesława Budrowska] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.''
  
*[https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/karta-nauczyciela-2019-wykaz-zmian-16871.html Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian]'' Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.''
 
  
*[https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/koniec-z-obligatoryjna-ocena-pracy-beda-nowe-zasady-oceniania-nauczycieli-3093.html Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli / Marta Wysocka] ''Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. ''
 
  
  
  
  
| stopka= 1 Października 2019 r. [[Plik:Czas.gif]]
+
| stopka= 15 Października 2019 r. [[Plik:Czas.gif]]
 
}}
 
}}

Wersja z 11:58, 15 paź 2019


Podstawy prawne

Portale, serwisy

  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

Artykuły

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.

Artykuły


*Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli / Marta Wysocka Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. 

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 15 Października 2019 r. Czas.gif