Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
(Nie pokazano 19 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
 
| tytuł=
 
| tytuł=
 
| treść=
 
| treść=
''
+
'''''Podstawy prawne'''
'''Podstawy prawne'''
 
  
 
*[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002035 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego]
 
*[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002035 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego]
Linia 12: Linia 11:
 
* [http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela]
 
* [http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela]
  
 +
* [https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli]
  
'''Kryteria oceny'''
+
'''Portale, serwisy'''
  
*[http://www.sosw.uznam.net.pl/dokumenty/dokumenty/inne/ocena_pracy_nauczyciela.pdf Kryteria oceny pracy nauczyciela] ''Wewnątrzszkolny system oceny nauczyciela-wychowawcy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.''
+
*[http://www.eporady24.pl/ocena_pracy_nauczyciela_z_inicjatywy_dyrektora,pytania,8,114,4156.html Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora] ''Serwis ePorady24.pl udziela płatnych porad.''
 +
 
 +
*[http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-bedzie-od-8-do-23-kryteriow-oceny-pracy-nauczycieli,105563.html MEN: Będzie od 8 do 23 kryteriów oceny pracy nauczycieli] '' Artykuł dotyczy oceny nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.''
 +
 
 +
*[http://www.rp.pl/Nauczyciele/303219878-Nowe-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela.html Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś] ''Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.''
 +
 
 +
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
 +
 
 +
*[https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/karta-nauczyciela-2019-wykaz-zmian-16871.html Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian]'' Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.''
 +
*[https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ocena-pracy-nauczycieli-od-1-stycznia-2019-r.-16058.html Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.] ''Omówiono nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które  obejmą nauczycieli w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r., oraz kończących staż po 31 grudnia 2018 r. ''
 +
 
 +
''' Artykuły '''
  
 
*[http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1801 Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela] '' Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela opracowane dla Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.''
 
*[http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1801 Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela] '' Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela opracowane dla Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.''
Linia 22: Linia 33:
 
   
 
   
 
*[http://www.prawo.egospodarka.pl/37953,Ocena-pracy-nauczyciela,2,34,3.html Ocena pracy nauczyciela] '' W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.''
 
*[http://www.prawo.egospodarka.pl/37953,Ocena-pracy-nauczyciela,2,34,3.html Ocena pracy nauczyciela] '' W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.''
 
*[http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/przedszkola/zarzadzanie/art,8,ocena-pracy-nauczyciela-zasady-oraz-tryb-dokonywania.html Ocena pracy nauczyciela - zasady oraz tryb dokonywania / Małgorzata Krajewska] ''Link zawiera przepisy normujące zasady oraz tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, także nauczycieli przedszkoli.''
 
 
*[http://www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/pliki/Regulamin_oceny_pracy_naucz.pdf KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie] ''Kryteria oparto na podstawie prawnej. Zawierają wymagania , które należy spełnić aby uzyskać odpowiednio ocenę dobrą, wyróżniającą i negatywną. ''
 
  
 
*[http://www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=111 Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela] ''Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny  pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.''
 
*[http://www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=111 Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela] ''Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny  pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.''
Linia 35: Linia 42:
 
* [http://oswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-oceny-pracy-nauczycieli.pdf Procedura oceny pracy nauczycieli]
 
* [http://oswiataiprawo.pl/wp-content/uploads/2015/05/Procedura-oceny-pracy-nauczycieli.pdf Procedura oceny pracy nauczycieli]
  
 +
*[http://www.spgod.elblag.com.pl/regulamin_oceny-pracy.htm Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie] '' Regulamin opracowany na podstawie aktów prawnych i rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. oraz ustalonych kryteriów.''
  
'''Regulaminy'''
+
*[http://szkola.wyszki.pl/2011-12-16-08-00-56 Ocena pracy nauczycieli] ''Procedury oceny pracy nauczycieli wraz z załącznikami. ''
  
*[http://www.spgod.elblag.com.pl/regulamin_oceny-pracy.htm Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie] '' Regulamin opracowany na podstawie aktów prawnych i rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. oraz ustalonych kryteriów.''
+
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-20-2019-w-sprawie-okreslenia-procedur-dokonywania-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-oraz-dyrektora-placowki-doskonalenia-nauczycieli-po-01-09-2019-r/ Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – po 01.09.2019 r.]
 +
 
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zalacznik-nr-3-arkusz-samooceny-dyrektora-szkoly-placowki-po-1-09-2019-r/ Załącznik nr 3 – Arkusz samooceny dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r.]
  
*[http://szkola.wyszki.pl/2011-12-16-08-00-56 Ocena pracy nauczycieli] ''Procedury oceny pracy nauczycieli wraz z załącznikami. ''
+
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zalacznik-nr-2-ocena-czastkowa-pracy-dyrektora-szkoly-placowki-po-1-09-2019-r/ Załącznik Nr 2 – ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r.]
  
 +
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/wniosek-o-dokonanie-oceny-pracy-dyrektora-po-1-09-2019-r/ Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r.]
  
'''Prace dyplomowe'''
+
*[https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/ocena-pracy-dyrektora/zarzadzenie-nr-1-2019-w-sprawie-okreslenia-procedur-dokonywania-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-oraz-dyrektora-placowki-doskonalenia-nauczycieli/ Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.]
  
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc Ocena pracy nauczyciela– opracowanie przykładowych standardów wymagań] ''Praca dyplomowa zawiera w pierwszej części podstawy prawne dotyczące oceniania,w drugiej części zawarto propozycje obszarów i standardów wymagań.''
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/praca.doc Ocena pracy nauczyciela– opracowanie przykładowych standardów wymagań] ''Praca dyplomowa zawiera w pierwszej części podstawy prawne dotyczące oceniania,w drugiej części zawarto propozycje obszarów i standardów wymagań.''
 
  
 
'''Artykuły'''
 
'''Artykuły'''
Linia 56: Linia 66:
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/ocena.html Ocena pracy nauczyciela / mgr Maria Domagała, mgr Lidia Bachleda-Strama] ''Dwa dokumenty zawierające podstawy prawne dotyczące oceniania oraz tabele z propozycjami obszarów i standardów wymagań dla nauczycieli.''
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/ocena.html Ocena pracy nauczyciela / mgr Maria Domagała, mgr Lidia Bachleda-Strama] ''Dwa dokumenty zawierające podstawy prawne dotyczące oceniania oraz tabele z propozycjami obszarów i standardów wymagań dla nauczycieli.''
  
*[http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/przedszkola/zarzadzanie/art,8,zasady-oraz-tryb-dokonywania-oceny-pracy-nauczycieli.html Ocena pracy nauczyciela - zasady oraz tryb dokonywania / Małgorzata Krajewska] ''Informacje na temat kryteriów i procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela , w tym również kryteria oceny pracy nauczyciela przedszkola.''
+
*[http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tk-negatywna-ocene-pracy-nauczyciela-nalezy-zaskarzyc-do-sadu-powszechnego TK: negatywną ocenę pracy nauczyciela należy zaskarżyć do sądu powszechnego / Monika Sewastianowicz] ''Opinie dotyczące roszczeń ze stosunku pracy nauczycieli.''
  
*[http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/zarzadzanie/art,45,ocena-pracy-nauczyciela.html Ocena pracy nauczyciela / Małgorzata Olszewska] ''Artykuł został opublikowany w miesięczniku Monitor Prawny Dyrektora. Zawiera ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Wymienia Zadania nauczyciela podlegające ocenie oraz kryteria oceny.''
+
*[https://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-oceny-pracy-nauczyciela.html#.WcPebchJYdU Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela] ''Opisano zmiany w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.''
  
*[http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tk-negatywna-ocene-pracy-nauczyciela-nalezy-zaskarzyc-do-sadu-powszechnego TK: negatywną ocenę pracy nauczyciela należy zaskarżyć do sądu powszechnego / Monika Sewastianowicz] ''Opinie dotyczące roszczeń ze stosunku pracy nauczycieli.''
+
*[https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/ocena-pracy-nauczyciela-obowiazujaca-od-dnia-3-stycznia-2019-r/ Ocena pracy nauczyciela obowiązująca od dnia 3 stycznia 2019 r.] ''Ocena pracy nauczyciela, kryteria oceny, podstawy prawne.''
 +
*[https://msp.money.pl/wiadomosci/ocena-pracy-nauczyciela-nowe-zasady-od-2019-roku-6343710368839809a.html Ocena pracy nauczyciela. Nowe zasady od 2019 roku] ''Omówiono terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz zmiany w ocenie pracy nauczyciela.''
  
*[https://www.experto24.pl/oswiata/nadzor-pedagogiczny/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-oceny-pracy-nauczyciela.html#.WcPebchJYdU Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela] ''Opisano zmiany w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.''
+
*[https://epedagogika.pl/praca-nauczycieli-specjalistow/przedstawiamy-nowy-system-oceniania-nauczycieli-2830.html Przedstawiamy nowy system oceniania nauczycieli] ''Szczegóły dotyczące nowego systemu oceniania, podstawa prawna.''
  
 +
*[https://epedagogika.pl/dokumentacja-kadrowa-nauczycieli/kryteria-oceny-pracy-nauczycieli-od-1-stycznia-2019-2828.html Kryteria oceny pracy nauczycieli – od 1 stycznia 2019] ''Kryteria oceny pracy nauczycieli, materiały do pobrania.''
  
'''Portale, serwisy, fora'''
+
*[https://www.prawo.pl/oswiata/zmiany-w-karcie-nauczyciela-od-1-stycznia-2019-r,351136.html Ocena nauczyciela mniej skomplikowana] ''Omówiono nowe zasady oceniania pedagogów.''  
  
*[http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/zarzadzanie/art,45,ocena-pracy-nauczyciela.html Ocena pracy nauczyciela / Małgorzata Olszewska] ''Artykuł pochodzi z miesięcznika Monitor Prawny Dyrektora. Omówiono zakres oceny pracy nauczyciela, zadania nauczyciela podlegające ocenie i kryteria oceny.''
+
*[https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/koniec-z-obligatoryjna-ocena-pracy-beda-nowe-zasady-oceniania-nauczycieli-3093.html Koniec z obligatoryjną oceną pracy – będą nowe zasady oceniania nauczycieli / Marta Wysocka] ''Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli. Zrezygnowano z oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego dla stażystów. Mimo zapowiedzi nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. ''
  
*[http://www.eporady24.pl/ocena_pracy_nauczyciela_z_inicjatywy_dyrektora,pytania,8,114,4156.html Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora] ''Serwis ePorady24.pl udziela płatnych porad.''
+
'''Zestawienia bibliograficzne'''
  
*[http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-bedzie-od-8-do-23-kryteriow-oceny-pracy-nauczycieli,105563.html MEN: Będzie od 8 do 23 kryteriów oceny pracy nauczycieli] '' Artykuł dotyczy oceny nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.''
+
*[https://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest8.pdf Ocena pracy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne / Wiesława Budrowska] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.''
  
*[http://www.rp.pl/Nauczyciele/303219878-Nowe-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela.html Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś] ''Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.''
 
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
 
  
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
  
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest327.htm Ocena pracy nauczyciela - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Sylwia Kubicka] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.''
 
  
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest8.pdf Ocena pracy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne / Wiesława Budrowska] ''Zestawienie opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.''
 
  
  
| stopka= 24 września 2018 r. [[Plik:Czas.gif]]
+
| stopka= 10 grudnia 2019 r. [[Plik:Czas.gif]]
 
}}
 
}}

Wersja z 01:22, 16 gru 2019


Podstawy prawne

Portale, serwisy

  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

Artykuły

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.

Artykuły

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 10 grudnia 2019 r. Czas.gif