Ocena pracy nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę "Kategoria:PEDEUTOLOGIA {{Hasla | tytuł= | treść= '' '''Podstawy prawne''' *[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002035 Rozporządzenie Ministra Edu...")
 
(edytowano 3 linki, usunięto 1)
Linia 59: Linia 59:
  
 
*[http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/zarzadzanie/art,45,ocena-pracy-nauczyciela.html Ocena pracy nauczyciela / Małgorzata Olszewska] ''Artykuł został opublikowany w miesięczniku Monitor Prawny Dyrektora. Zawiera ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Wymienia Zadania nauczyciela podlegające ocenie oraz kryteria oceny.''
 
*[http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/zarzadzanie/art,45,ocena-pracy-nauczyciela.html Ocena pracy nauczyciela / Małgorzata Olszewska] ''Artykuł został opublikowany w miesięczniku Monitor Prawny Dyrektora. Zawiera ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Wymienia Zadania nauczyciela podlegające ocenie oraz kryteria oceny.''
 
*[http://www.katecheza.episkopat.pl/pomoce/ocena_nauczyciela.htm Ocena pracy nauczyciela religii / ks. Tadeusz Panuś] ''Artykuł omawia dwie formy  oceniania nauczycieli w tym  także nauczycieli katechetów. Jest to ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego oraz ocena pracy nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: "kontraktowego", "mianowanego" i "dyplomowanego, nie ubiegających się o kolejne stopnie i nie mających pełnych kwalifikacji.  Autor zwraca uwagę na § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 XI 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, (Dz. U. Nr 98, poz.1066) odnoszące się bezpośrednio do katechetów.''
 
  
 
*[http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tk-negatywna-ocene-pracy-nauczyciela-nalezy-zaskarzyc-do-sadu-powszechnego TK: negatywną ocenę pracy nauczyciela należy zaskarżyć do sądu powszechnego / Monika Sewastianowicz] ''Opinie dotyczące roszczeń ze stosunku pracy nauczycieli.''
 
*[http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tk-negatywna-ocene-pracy-nauczyciela-nalezy-zaskarzyc-do-sadu-powszechnego TK: negatywną ocenę pracy nauczyciela należy zaskarżyć do sądu powszechnego / Monika Sewastianowicz] ''Opinie dotyczące roszczeń ze stosunku pracy nauczycieli.''
Linia 73: Linia 71:
 
*[http://www.eporady24.pl/ocena_pracy_nauczyciela_z_inicjatywy_dyrektora,pytania,8,114,4156.html Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora] ''Serwis ePorady24.pl udziela płatnych porad.''
 
*[http://www.eporady24.pl/ocena_pracy_nauczyciela_z_inicjatywy_dyrektora,pytania,8,114,4156.html Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora] ''Serwis ePorady24.pl udziela płatnych porad.''
  
 +
*[http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-bedzie-od-8-do-23-kryteriow-oceny-pracy-nauczycieli,105563.html MEN: Będzie od 8 do 23 kryteriów oceny pracy nauczycieli] '' Artykuł dotyczy oceny nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.''
 +
 +
*[http://www.rp.pl/Nauczyciele/303219878-Nowe-kryteria-oceny-pracy-nauczyciela.html Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś] ''Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.''
 +
*[http://znp.edu.pl/nowa-ocena-pracy-nauczycieli-opinia-znp/ Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP] ''Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.''
  
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
Linia 81: Linia 83:
  
  
| stopka= 21 września 2017 r. [[Plik:Czas.gif]]
+
| stopka= 30 maja 2018 r. [[Plik:Czas.gif]]
 
}}
 
}}

Wersja z 14:44, 30 maj 2018


Podstawy prawne


Kryteria oceny

  • Ocena pracy nauczyciela W myśl przepisów ustawy z 26 stycznia 1982-Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r., omówiono kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela Link zawiera wewnątrzszkolną procedurę dotyczącą oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie. Omówiono kryteria oceny nauczyciela, cele, elementy procesu oceniania, oraz wymagania, jakie należy spełnić na ocenę wyróżniającą, dobrą i negatywną.


Regulaminy


Prace dyplomowe


Artykuły

  • Ocena pracy nauczyciela / Małgorzata Olszewska Artykuł został opublikowany w miesięczniku Monitor Prawny Dyrektora. Zawiera ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli. Wymienia Zadania nauczyciela podlegające ocenie oraz kryteria oceny.


Portale, serwisy, fora

  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela / Jagoda Kuraś Artykuł porusza kwestie zawarte projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
  • Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych dotyczących oceny pracy nauczyciela.

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 30 maja 2018 r. Czas.gif