Oligofrenopedagogika

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukajDefinicje


Podstawy prawne


Konspekty lekcji

  • O upośledzeniach umysłowych / Lucjana Sordyl. Konspekty do zajęć rewalidacyjnych: Ćwiczenie umiejętności pracy obiema rękami jednocześnie, Ćwiczenia logopedyczne mające na celu poprawę plastyczności twarzy i usprawnianie aparatu artykulacyjnego, Mój przyszły zawód. Konspekty zamieszczone są na portalu „Edukator.org.pl”.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

  • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia


Książki


Artykuły

  • Upośledzenie umysłowe i jego klasyfikacje. Artykuł omawiający definicje upośledzenia umysłowego, przyczyny upośledzenia, podający charakterystykę upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ich funkcjonowanie społeczne. Załączono przegląd badań. Publikacja zamieszczona na portalu Wydawnictwa AWF w Krakowie.
  • Czym jest upośledzenie umysłowe / Joanna Denek-Czajka. Artykuł omawiający kryteria upośledzenia umysłowego i jego przyczyny, funkcjonowanie społeczne, intelektualne, psychiczne i somatyczne osoby upośledzonej w różnym stopniu. Publikacja zamieszczona na stronie Szkoły Podstawowej w Poniatowej.
  • Upośledzenie umysłowe / Paulina Stolorz. Artykuł omawiający rozpoznanie i przyczyny upośledzenia umysłowego, stopnie upośledzenia umysłowego. Publikacja zamieszczona na portalu „ABC Zdrowie” prowadzonym przez serwis „Wirtualna Polska”.
  • Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. Artykuł charakteryzujący dzieci w wieku szkolnym z upośledzeniem w stopniu lekkim, ich rozwój psychiczny, zachowania społeczne oraz plany życiowe młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim. Artykuł podaje charakterystykę upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim i przyczyny upośledzenia umysłowego. Publikacja zamieszczona na stronie Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących w Przemyślu.
  • Niepełnosprawność intelektualna. Artykuł omawiający terminologię i klasyfikację upośledzenia umysłowego i odnoszący się do zaburzeń rozwoju, podający także definicje. Publikacja zamieszczona na portalu „Szkolnictwo.pl”.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 28 kwietnia 2021 r.