Oligofrenopedagogika

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukajDefinicje


Podstawy prawne


Programy


Portale, serwisy


Multimedia

  • Upośledzenie umysłowe. Definicje, klasyfikacje, etiologia, diagnostyka upośledzenia umysłowego, problemy wychowawcze i emocjonalne, sposoby zachowania.


Książki


Konspekty lekcji

  • O upośledzeniach umysłowych / Lucjana Sordyl. Konspekty do zajęć rewalidacyjnych: Ćwiczenie umiejętności pracy obiema rękami jednocześnie, Ćwiczenia logopedyczne mające na celu poprawę plastyczności twarzy i usprawnianie aparatu artykulacyjnego, Mój przyszły zawód.


Artykuły

  • Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. Dzieci w wieku szkolnym z upośledzeniem w stopniu lekkim, rozwój psychiczny, zachowania społeczne, plany życiowe młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, charakterystyka upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, przyczyny upośledzenia umysłowego.


Zestawienie bibliograficzneDostępność sprawdzono: 31 stycznia 2019 r.