Program wychowawczy szkoły

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj

{{Hasla | tytuł= | treść= Programy, podręczniki

  • Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej nr 1 w Pszowie na lata 2017-2022 W opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniono Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Określone zostały zadania i cele szczegółowe, model absolwenta i diagnoza potrzeb wychowawczych szkoły oraz treści i działania na etapie edukacji wczesnoszkolnej i w klasach IV-VIII.


EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism

  • Program wychowawczy szkoły wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia

  • Wychowanie i profilaktyka w szkole; jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny / Joanna Biczak, Katarzyna Patrzykont Nowy program to połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o takim charakterze. W prezenatcji określono m. in. zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, w tym zagadnienia omawiane na zajęciach z wychowawcą oraz zadania wychowawcze realizowane na zajęciach przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym w poszczególnych typach szkół. Ponadto uwarunkowania formalno-prawne programu oraz jakie treści powinien on zawierać, sfery rozwoju ucznia, sandardy i metody działań profilaktycznych. Ewaluacja programu.


Książki


Artykuły


Dostępność sprawdzono: 30.03.2021 r.