Program wychowawczy szkoły

Z linki
Wersja z dnia 09:50, 27 maj 2019 autorstwa E.Kilian (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj


Programy, podręczniki

  • Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019 Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Dokument zawiera opis programu - podstawa prawna, wizja i misja szkoły, ogólne cele programu i cele szczegółowe w różnych obszarach działań.
  • Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2019 Program szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie. Podstawa prawna, cele i zadania, strategie wychowawcze i profilaktyczne, wzorzec osobowy ucznia, diagnoza zagrożeń i zadania do realizacji programu oraz jego ewaluacja.
  • Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej nr 1 w Pszowie na lata 2017-2022 W opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniono Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Określone zostały zadania i cele szczegółowe, model absolwenta i diagnoza potrzeb wychowawczych szkoły oraz treści i działania na etapie edukacji wczesnoszkolnej i w klasach IV-VIII.
  • Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" w Markach na lata 2017-2022 Opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy. Dokument zawiera podstawy prawne oraz założenia programowe, cele wychowania i zadania szkoły w dziedzinie wychowania, zadania wychowacze nauczycieli oraz formy ich realizacji. Ponadto przedstawia szczegółowo prawa i obowiązki ucznia. Określa ramy sytemu nagród i wyróżnień stosowanych wobec uczniów oraz system interwencji wychowawczych dla poszczególnych etapów kształcenia i przewidywane środki zaradcze w sytuacjach problemowych.


Multimedia

  • Wychowanie i profilaktyka w szkole; jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny / Joanna Biczak, Katarzyna Patrzykont Nowy program to połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o takim charakterze. W prezenatcji określono m. in. zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, w tym zagadnienia omawiane na zajęciach z wychowawcą oraz zadania wychowawcze realizowane na zajęciach przedmiotowych na każdym etapie edukacyjnym w poszczególnych typach szkół. Ponadto uwarunkowania formalno-prawne programu oraz jakie treści powinien on zawierać, sfery rozwoju ucznia, sandardy i metody działań profilaktycznych. Ewaluacja programu.


Książki


Artykuły

  • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Przykładowy wzór programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Wskazówki jak należy opracować nowy program, jakie elementy uwzględnić i w jakich szkołach obowiązuje.
  • Program wychowawczy i profilaktyki - wskazówki do wprowadzenia zmian Omówienie zmian w dotychczasowych programach wychowawczym i profilaktyki wynikających z nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania narkomanii (w związku z wejściem w życie od 1 września 2015 r. rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii).Dostępność sprawdzono: 27 maja 2019 r.