Religia: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 5: Linia 5:
 
''
 
''
  
 +
'''Podstawy prawne'''
  
'''Programy'''
+
*[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920360155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej] ''w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.''
  
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-177-z-bogiem-przez-zycie-program-nauczania.php "Z Bogiem przez życie" : program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym]
+
*[http://kosciol.wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/elementy/katechetyczne/Dyrektorium_Katechetyczne.pdf Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce / Konferencja Episkopatu Polski]
  
*[http://www.mrat.pl/pdf/nowe_programy/program_religia.pdf Program nauczania religii dla gimnazjum “Wierzyć Chrystusowi”]
+
*[http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=31 Prawo oświatowe a nauczanie religii]. ''Zawiera akty prawne regulujące nauczanie religii w szkole i przedszkolu.''
  
*[http://www.awans.net/strony/religia/gluza/gluza1.pdf Analiza programów nauczania religii ewangelickiej / Tadeusz Gluza]
 
  
*[http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do%20pobrania%20dla%20liceum%20i%20technikum/program_1-3%20liceum/progr_Lic_Wstep.doc „Żyć, aby wierzyć i kochać” : program nauczania religii dla liceum / Tadeusz Smiech]
+
'''Programy'''
  
*[http://www.mzr.pl/pl/pliki/prog_nauczania.pdf Program nauczania religii muzułmańskiej]. ''Program jest przeznaczony dla wszystkich etapów edukacyjnych. ''
+
*[http://sp53krakow.pl/media//REL%20I-III.pdf Program nauczania religii dla klas I-III szkoły  podstawowej „W drodze do wieczernika”]
  
 +
*[https://zsr-grabonog.bip.gov.pl/fobjects/download/203892/religia-pdf.html Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla szkół ponadgimnazjalnych]
  
'''Podstawy prawne'''
+
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-177-z-bogiem-przez-zycie-program-nauczania.php "Z Bogiem przez życie" : program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym]
  
*[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920360155 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.]
+
*[http://jednosc.com.pl/upload/katecheza/do%20pobrania%20dla%20liceum%20i%20technikum/program_1-3%20liceum/progr_Lic_Wstep.doc „Żyć, aby wierzyć i kochać” : program nauczania religii dla liceum / Tadeusz Smiech]
 
 
*[http://kosciol.wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/elementy/katechetyczne/Dyrektorium_Katechetyczne.pdf Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce / Konferencja Episkopatu Polski]
 
  
*[http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=31 Prawo oświatowe a nauczanie religii]. ''Akty prawne regulujące nauczanie religii w szkole i przedszkolu.''
+
*[http://www.mzr.pl/pl/pliki/prog_nauczania.pdf Program nauczania religii muzułmańskiej.] ''Program jest przeznaczony dla wszystkich etapów edukacyjnych. ''
  
  
 
'''Portale, serwisy'''
 
'''Portale, serwisy'''
  
*[http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/etyka/ Serwis przedmiotowy "Etyka Religia" w portalu "Interkl@sa"]. ''Materiały dydaktyczne z religii i etyki: programy nauczania, podstawy programowe, scenariusze lekcji i inscenizacji; działy: "Jan Paweł II", "Myśliciele" i "Słowniczek", "Kolędy" - teksty kolęd polskich; forum nauczycieli.''
+
*[http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/etyka/ Serwis przedmiotowy "Etyka Religia" w portalu "Interkl@sa"] ''to portal zawierający: materiały dydaktyczne z religii i etyki: programy nauczania, podstawy programowe, scenariusze lekcji i inscenizacji; działy: "Jan Paweł II", "Myśliciele" i "Słowniczek", "Kolędy" - teksty kolęd polskich; forum nauczycieli.''
  
  
 
'''Multimedia'''
 
'''Multimedia'''
  
*[http://www.katechetyka.kuria.zg.pl/files/Akty-prawne.pps Akty prawne dotyczące nauczania religii w szkołach publicznych / Wojciech Lechów]. ''Stosunek państw europejskich do religii (modele), normy prawa międzynarodowego i polskiego, nauczanie religii w szkołach w Europie, porozumienia kościelno-państwowe, zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej.''
+
*[http://www.katechetyka.kuria.zg.pl/files/Akty-prawne.pps Akty prawne dotyczące nauczania religii w szkołach publicznych / Wojciech Lechów.] ''Prezentacja na temat stosunku państw europejskich do religii (modele), norm prawa międzynarodowego i polskiego, nauczania religii w szkołach w Europie, porozumień kościelno-państwowych, zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej.''
  
  
 
'''Książki'''
 
'''Książki'''
  
*[http://books.google.pl/books?id=VURhllO5hFkC&pg=PA66&dq=nauczanie+religii&hl=pl&sa=X&ei=xuoTT_OhIomrsgbfk4XxDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=nauczanie%20religii&f=false Katecheza ewangelizacyjna : poszukiwania koncepcji]. ''Zawiera m. in. „Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej”, „Możliwości ewangelizacyjne w szkolnym nauczaniu religii”, „Posympozjalne refleksje katechetów”, „Ewangelizacyjna katecheza młodzieżowa z perspektywy paradygmatów teologii pastoralnej”.''
+
*[http://books.google.pl/books?id=VURhllO5hFkC&pg=PA66&dq=nauczanie+religii&hl=pl&sa=X&ei=xuoTT_OhIomrsgbfk4XxDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=nauczanie%20religii&f=false Katecheza ewangelizacyjna : poszukiwania koncepcji.] ''Książka elektroniczna zawierająca m. in. „Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej”, „Możliwości ewangelizacyjne w szkolnym nauczaniu religii”, „Posympozjalne refleksje katechetów”, „Ewangelizacyjna katecheza młodzieżowa z perspektywy paradygmatów teologii pastoralnej”.''
 
 
*[http://books.google.pl/books?id=oYwuA7ZwgHQC&pg=PA263&dq=nauczanie+religii&hl=pl&sa=X&ei=OuoTT6vzCdDOsgaL0eWOAg&ved=0CEYQ6AEwAw#v=onepage&q=nauczanie%20religii&f=false Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy]. ''Funkcje podręczników, analiza podręczników do nauczania religii, polskie podręczniki do katechezy specjalnej, ocena podręczników, podstawy psychologiczne w opracowywaniu podręczników, wiedza uczniów gimnazjum w podręcznikach.''
 
 
 
*[http://kulkat.pl/130-nauczanie-religii-w-przedszkolu-i-szkole Nauczanie religii w przedszkolu i szkole / Robert Strus, Sylwester Zwolak]. ''Poradnik prawny obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące organizacji lekcji religii w szkołach, ponadto krótkie pytania i odpowiedzi oraz cytaty z aktów prawnych i ich interpretacja.''
 
  
  
 
'''Czasopisma'''
 
'''Czasopisma'''
  
*[http://www.katecheta.pl/ Miesięcznik "Katecheta"]. ''Katecheza, wychowanie religijne i nowa ewangelizacja, za opłatą - artykuły opublikowane od 1998r. Informacje o prenumeracie i dane redakcji, forum dyskusyjne.''
+
*[http://www.katecheta.pl/ Miesięcznik "Katecheta"] ''publikujący artykuły na temat katechezy, wychowania religijnego i nowej ewangelizacji, za opłatą - artykuły opublikowane od 1998r.''
  
*[http://www.kul.pl/2009,art_34149.html Roczniki Pastoralno-Katechetyczne]. ''Roczniki w wolnym dostępie posiadające sporą bazę artykułów na temat edukacji religijnej w Polsce i na świecie. ''
+
*[http://www.kul.pl/2009,art_34149.html Roczniki Pastoralno-Katechetyczne] ''to roczniki w wolnym dostępie ze sporą bazą artykułów na temat edukacji religijnej w Polsce i na świecie. ''
  
  
 
'''Artykuły'''
 
'''Artykuły'''
  
*[https://www.kul.pl/files/816/public/2011/11-Makosa.pdf Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym / Paweł Mąkosa].
+
*[http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/download/1962/2077 Nauczanie religii w szkołach publicznych / Waldemar Janiga, Artur Mezglewski.] ''Artykuł omawiający prawne uwarunkowania nauczania religii w szkole, nauczycieli religii, nadzór pedagogiczny i katechetyczny, programy nauczania. Publikacja zamieszczona na stronie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.''
 
 
*[http://www.profesor.pl/publikacja,9035,Artykuly,Ksiazki-i-publikacje-ksztaltujace-chrzescijanska-postawe-dzieci-i-mlodziezy Książki i publikacje kształtujące chrześcijańską postawę dzieci i młodzieży / Mariola Mielewska]
 
 
 
*[http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/12-1/Tomasik.pdf Nowe wyzwania dla katechezy i kształcenia religijnego w szkole / Piotr Tomasik]. ''Geneza i charakterystyka dyrektorium ogólnego o katechizacji, specyfika szkolnego nauczania religii, reforma edukacji wyzwaniem katechetycznym, potrzeba nowego programu nauczania, konieczność koordynacji wysiłków Kościoła.''
 
 
 
*[http://www.katechetyka.kuria.zg.pl/files/Przepisy-ksztaltujace-nauczanie-religii-w-szkole.doc Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych / A. Mezglewski]. ''Normy prawa międzynarodowego, przepisy prawa polskiego, organizacja nauki religii, prawa i obowiązki nauczycieli religii.''
 
  
*[http://www.slideshare.net/lentilky/nauczanie-religii-w-szkole-na-przykadzie-wybranych-pastw-polska-niemcy-francja Nauczanie religii w szkole na przykładzie wybranych państw: Polski, Niemiec, Francji]
+
*[https://www.kul.pl/files/816/public/2011/11-Makosa.pdf Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym / Paweł Mąkosa.] ''Publikacja w czasopiśmie „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2011, t. 3.''
  
*[http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_pol02/religia/katechizacja1.htm Rola katechizacji dzieci obrządku greckokatolickiego w budowaniu tożsamości narodowej]. ''Historia kościoła greckokatolickiego w Polsce, opracowanie badań własnych.''
+
*[http://www.profesor.pl/publikacja,9035,Artykuly,Ksiazki-i-publikacje-ksztaltujace-chrzescijanska-postawe-dzieci-i-mlodziezy Książki i publikacje kształtujące chrześcijańską postawę dzieci i młodzieży / Mariola Mielewska.] ''Publikacja zamieszczona na portalu „Profesor.pl”.''
  
*[http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/programy_naucz_religii.html Programy nauczania religii w szkole / Kazimierz Misiaszek]
+
*[http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/12-1/Tomasik.pdf Nowe wyzwania dla katechezy i kształcenia religijnego w szkole / Piotr Tomasik.] ''Artykuł omawiający genezę dyrektorium ogólnego o katechizacji, specyfikę szkolnego nauczania religii, reformę edukacji jako wyzwanie katechetyczne, potrzebę nowego programu nauczania i konieczność koordynacji wysiłków Kościoła. Publikacja w czasopiśmie „Warszawskie Studia Teologiczne” 1999, nr 12.''
  
*[http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=8207 Przedmiotowy system oceniania z religii w liceum i technikum / Dariusz Wojno]
+
*[http://www.katechetyka.kuria.zg.pl/files/Przepisy-ksztaltujace-nauczanie-religii-w-szkole.doc Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych / A. Mezglewski.] ''Artykuł omawiający normy prawa międzynarodowego, przepisy prawa polskiego, organizację nauki religii, prawa i obowiązki nauczycieli religii. Publikacja w czasopiśmie „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, z. 1.''
  
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-2962-test-sprawdzajacy-nauczanie-religii-w-klasie.php Test sprawdzający nauczanie religii w klasie III szkoły podstawowej  / Jolanta Dolna]
+
*[http://www.slideshare.net/lentilky/nauczanie-religii-w-szkole-na-przykadzie-wybranych-pastw-polska-niemcy-francja Nauczanie religii w szkole na przykładzie wybranych państw: Polski, Niemiec, Francji.] ''Publikacja zamieszczona na portalu SlideShare.''
  
*[http://www.ndk.archibial.pl/art.php?id_artykul=54 Blaski i cienie nauczania religii w szkole / Elżbieta Młyńska]
+
*[http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_pol02/religia/katechizacja1.htm Rola katechizacji dzieci obrządku greckokatolickiego w budowaniu tożsamości narodowej.] ''Artykuł omawiający historię kościoła greckokatolickiego w Polsce, przedstawiający opracowanie badań własnych. Publikacja zamieszczona na portalu „Interklasa.pl”.''
  
*[http://www.sp17koszalin.com.pl/PDF/PUBLIKACJE%20NAUCZYCIELI/Garnicka%20Krzyzowki%20dydaktyczne.pdf Krzyżówki dydaktyczne – religia / Jolanta Garnicka]
+
*[http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/programy_naucz_religii.html Programy nauczania religii w szkole / Kazimierz Misiaszek.] ''Publikacja zamieszczona na portalu „Opoka.org.pl”.''
  
*[http://www.gimnazjum.konto.pl/gim/pub/metody.pdf Metody aktywizujące w nauczaniu religii / Sławomir Kosiński]. ''Metody stosowane w katechizacji, prezentacja wybranych metod aktywizujących i sposobu ich wykorzystania na lekcjach religii. ''
+
*[http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=8207 Przedmiotowy system oceniania z religii w liceum i technikum / Dariusz Wojno.] ''Publikacja zamieszczona na regionalnym portalu „4lomza.pl”.''
  
*[http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocz04/3.pdf Nauczanie religii prawosławnej jako element wielokulturowości środkowego Nadodrza / Stefan Dudra]. ''Historia parafii, pracy duszpasterskiej i nauczania religii prawosławnej w regionie''
+
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-2962-test-sprawdzajacy-nauczanie-religii-w-klasie.php Test sprawdzający nauczanie religii w klasie III szkoły podstawowej  / Jolanta Dolna.] ''Publikacja zamieszczona na portalu „Edux.pl”.''
  
*[http://www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl/upload/file/RELIGIA_-NIEDZ.doc Nauczanie religii w szkołach publicznych – naruszenie zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych czy wyraz poszanowania zasady wolności religijnej? / Wojciech Góralski]. ''Prawo do wolności religijnej i jego wyraz w prawie międzynarodowym, argumenty za nauczaniem religii w szkole.''
+
*[http://www.ndk.archibial.pl/art.php?id_artykul=54 Blaski i cienie nauczania religii w szkole / Elżbieta Młyńska.] ''Publikacja zamieszczona w dwumiesięczniku Kurii Metropolitalnej Białostockiej „Na drogach katechezy” 2009, nr 5.''
  
*[http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/userfiles/3/File/Regulacje%20prawne%20katechezy.doc Regulacje prawne katechezy osób niepełnosprawnych / Anna Konkol]. ''Metody nauczania dzieci niepełnosprawnych, sytuacja niepełnosprawnych w obecnym systemie oświaty, uregulowania prawne dotyczące nauczania religii niepełnosprawnych, problemy w nauczaniu religii niepełnosprawnych.''
+
*[http://www.gimnazjum.konto.pl/gim/pub/metody.pdf Metody aktywizujące w nauczaniu religii / Sławomir Kosiński.] ''Artykuł omawiający metody stosowane w katechizacji, prezentujący wybrane metody aktywizujące i sposób ich wykorzystania na lekcjach religii. Publikacja zamieszczona na stronie Szkoły Podstawowej w Wieprzu.''
  
*[http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,9321,nauka-religii-w-szkolach-publicznych-w-europie.html Nauka religii w szkołach publicznych w Europie]
+
*[http://www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocz04/3.pdf Nauczanie religii prawosławnej jako element wielokulturowości środkowego Nadodrza / Stefan Dudra.] ''Artykuł omawiający historię parafii, pracy duszpasterskiej i nauczania religii prawosławnej w regionie. Publikacja zamieszczona w czasopiśmie „Rocznik Lubelski” 2004.''
  
*[http://www.katolik.pl/lekcja-religii-w-szkole-nie-bedzie-katecheza,23245,416,cz.html?s=1 Lekcja religii w szkole nie będzie katechezą / Wojciech Zagrodzki]. ''Wywiad z ks. Kazimierzem Misiaszkiem SDB: zasadność nauczania religii w szkole, katecheza a lekcja religii, koncepcja lekcji religii w szkole.''
+
*[http://www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl/upload/file/RELIGIA_-NIEDZ.doc Nauczanie religii w szkołach publicznych – naruszenie zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych czy wyraz poszanowania zasady wolności religijnej? / Wojciech Góralski.] ''Artykuł omawiający prawo do wolności religijnej i jego wyraz w prawie międzynarodowym, podający argumenty za nauczaniem religii w szkole. Publikacja zamieszczona na stronie Wydziału Katechetycznego Diecezji Płockiej.''
  
*[http://www.kul.pl/files/816/public/2011/11-Makosa.pdf Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym / Paweł Mąkosa]. ''Nauczanie konfesyjne i niekonfesyjne, propozycja wprowadzenia do szkół nauczania interreligijnego.''
+
*[http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/userfiles/3/File/Regulacje%20prawne%20katechezy.doc Regulacje prawne katechezy osób niepełnosprawnych / Anna Konkol.] ''Artykuł omawiający metody nauczania dzieci niepełnosprawnych, sytuację niepełnosprawnych w obecnym systemie oświaty, uregulowania prawne dotyczące nauczania religii niepełnosprawnych, problemy w nauczaniu religii niepełnosprawnych. Publikacja zamieszczona na stronie Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.''
  
*[http://www.katechetyka.eu/nauczanie-religii-w-prawie-oswiatowym,63.html Nauczanie religii w prawie oświatowym]. ''Strona zawiera: artykuł ks. Pawła Mąkosy pt. "Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego", rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauczania religii, schemat awansu na nauczyciela kontraktowego, fragmenty "Karty Nauczyciela".''
+
*[http://www.katolik.pl/lekcja-religii-w-szkole-nie-bedzie-katecheza,23245,416,cz.html?s=1 Lekcja religii w szkole nie będzie katechezą / Wojciech Zagrodzki.] ''Wywiad z ks. Kazimierzem Misiaszkiem SDB: zasadność nauczania religii w szkole, katecheza a lekcja religii, koncepcja lekcji religii w szkole. Publikacja zamieszczona w serwisie „Katolik.pl”.''
  
*[http://encyklo.pl/index.php5?title=Nauka_religii_w_szkole Nauka religii w szkole]. ''Historia nauczania religii w Polsce w 20 w. ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. ''
+
*[http://www.kul.pl/files/816/public/2011/11-Makosa.pdf Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym / Paweł Mąkosa.] ''Artykuł omawiający nauczanie konfesyjne i niekonfesyjne, propozycję wprowadzenia do szkół nauczania interreligijnego. Publikacja zamieszczona w czasopiśmie „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 2011, t. 3.''
  
*[http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,10563,nauczanie-religii-w-polsce-i-europie.html Nauczanie religii w Polsce i Europie]. ''Organizacja nauczania religii w polskiej szkole i w krajach europejskich.''
+
*[http://www.katechetyka.eu/nauczanie-religii-w-prawie-oswiatowym,63.html Nauczanie religii w prawie oświatowym.] ''Strona Wydziału Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zawiera: artykuł ks. Pawła Mąkosy pt. "Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego", rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauczania religii, schemat awansu na nauczyciela kontraktowego, fragmenty "Karty Nauczyciela".''
  
*[https://www.kul.pl/files/214/studia_1/artur_mezglewski_studia_z_prawa_wyznaniowego_1.2000.pdf Nauczanie religii w Polsce Ludowej / Artur Mezglewski]. ''Stan prawny, nauczanie religii w punktach katechetycznych (1961-1990), złagodzenie polityki wyznaniowej w latach 70-tych i 80-tych.''
+
*[https://www.kul.pl/files/214/studia_1/artur_mezglewski_studia_z_prawa_wyznaniowego_1.2000.pdf Nauczanie religii w Polsce Ludowej / Artur Mezglewski.] ''Artykuł omawiający stan prawny, nauczanie religii w punktach katechetycznych (1961-1990), złagodzenie polityki wyznaniowej w latach 70-tych i 80-tych. Publikacja zamieszczona stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.''
  
*[https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekcje_religii_w_szkole Lekcje religii w szkole]. ''Historia nauczania religii w Polsce i w Wielkiej Brytanii.''
+
*[https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekcje_religii_w_szkole Lekcje religii w szkole.] ''Artykuł omawiający historię nauczania religii w Polsce i w Wielkiej Brytanii, pochodzący z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia.''
  
*[https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/nauczanie.html „Katecheza” czy „nauczanie religii” : W obronie szkolnej katechezy / Radosław Chałupniak]. ''Rozróżnienie pomiędzy formacyjną katechezą a lekcją religii, dyskusja wokół tego problemu.''
+
*[https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/nauczanie.html „Katecheza” czy „nauczanie religii” : W obronie szkolnej katechezy / Radosław Chałupniak.] ''Artykuł omawiający różnice pomiędzy formacyjną katechezą a lekcją religii, przedstawiający dyskusję wokół tego problemu. Publikacja zamieszczona portalu „Opoka.org.pl”.''
  
  
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
  
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest66.pdf Nauczanie religii w zreformowanej szkole / Elżbieta Trojan]. ''Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism w wyborze za lata 1995-2003. ''
+
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest66.pdf Nauczanie religii w zreformowanej szkole / Elżbieta Trojan.] ''Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism w wyborze za lata 1995-2003 opublikowane w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.''
  
  
| stopka=27 kwietnia 2018 r.
+
| stopka=25 lipca 2019 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 12:40, 25 lip 2019


Podstawy prawne


Programy


Portale, serwisy

  • Serwis przedmiotowy "Etyka Religia" w portalu "Interkl@sa" to portal zawierający: materiały dydaktyczne z religii i etyki: programy nauczania, podstawy programowe, scenariusze lekcji i inscenizacji; działy: "Jan Paweł II", "Myśliciele" i "Słowniczek", "Kolędy" - teksty kolęd polskich; forum nauczycieli.


Multimedia


Książki

  • Katecheza ewangelizacyjna : poszukiwania koncepcji. Książka elektroniczna zawierająca m. in. „Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej”, „Możliwości ewangelizacyjne w szkolnym nauczaniu religii”, „Posympozjalne refleksje katechetów”, „Ewangelizacyjna katecheza młodzieżowa z perspektywy paradygmatów teologii pastoralnej”.


Czasopisma

  • Miesięcznik "Katecheta" publikujący artykuły na temat katechezy, wychowania religijnego i nowej ewangelizacji, za opłatą - artykuły opublikowane od 1998r.


Artykuły

  • Regulacje prawne katechezy osób niepełnosprawnych / Anna Konkol. Artykuł omawiający metody nauczania dzieci niepełnosprawnych, sytuację niepełnosprawnych w obecnym systemie oświaty, uregulowania prawne dotyczące nauczania religii niepełnosprawnych, problemy w nauczaniu religii niepełnosprawnych. Publikacja zamieszczona na stronie Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.
  • Nauczanie religii w prawie oświatowym. Strona Wydziału Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zawiera: artykuł ks. Pawła Mąkosy pt. "Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego", rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauczania religii, schemat awansu na nauczyciela kontraktowego, fragmenty "Karty Nauczyciela".
  • Nauczanie religii w Polsce Ludowej / Artur Mezglewski. Artykuł omawiający stan prawny, nauczanie religii w punktach katechetycznych (1961-1990), złagodzenie polityki wyznaniowej w latach 70-tych i 80-tych. Publikacja zamieszczona stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • Lekcje religii w szkole. Artykuł omawiający historię nauczania religii w Polsce i w Wielkiej Brytanii, pochodzący z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 25 lipca 2019 r.