Rodzina dysfunkcjonalna: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 40: Linia 40:
  
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-5559-dysfunkcjonalnosc-rodziny-jako-glowna.php Dysfunkcjonalność rodziny jako główna przyczyna umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Sylwia Motak] ''Przyczyny i czynniki mające wpływ na dysfunkcjonalność rodziny oraz podaje krótką charakterystykę rodziny dysfunkcyjnej.''
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-5559-dysfunkcjonalnosc-rodziny-jako-glowna.php Dysfunkcjonalność rodziny jako główna przyczyna umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Sylwia Motak] ''Przyczyny i czynniki mające wpływ na dysfunkcjonalność rodziny oraz podaje krótką charakterystykę rodziny dysfunkcyjnej.''
 
*[http://fdn.pl/artykuly-0 Fundacja Dzieci Niczyje] ''Cykl artykułów o dzieciach krzywdzonych (m. in. o przemoc fizycznej i seksualnej w rodzinach).''
 
  
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003e/pomoc/pomoc.html Jak pomóc rodzinie dotkniętej przemocą? / Jolanta Sadowska] ''W treści: definicje przemocy i jej rodzaje, problem wpływu przemocy w rodzinie na rozwój człowieka. Plan pomocy ofierze przemocy w rodzinie.''
 
*[http://www.edukator.org.pl/2003e/pomoc/pomoc.html Jak pomóc rodzinie dotkniętej przemocą? / Jolanta Sadowska] ''W treści: definicje przemocy i jej rodzaje, problem wpływu przemocy w rodzinie na rozwój człowieka. Plan pomocy ofierze przemocy w rodzinie.''
Linia 58: Linia 56:
  
 
*[http://www.terapia.rubikon.net.pl/html/1999/rodzina4_d.htm Problemy alkoholowe w rodzinie / Oprac. Izabela Rybka] ''Wnioski z raportu, jaki został opracowany w ramach projektu badawczego prowadzonego wspólnie przez EUROCARE i Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rodziny w Unii Europejskiej (Confederation of Family Associations in the European Union, COFACE). Raport dotyczy określenia skali problemów alkoholowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.''
 
*[http://www.terapia.rubikon.net.pl/html/1999/rodzina4_d.htm Problemy alkoholowe w rodzinie / Oprac. Izabela Rybka] ''Wnioski z raportu, jaki został opracowany w ramach projektu badawczego prowadzonego wspólnie przez EUROCARE i Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rodziny w Unii Europejskiej (Confederation of Family Associations in the European Union, COFACE). Raport dotyczy określenia skali problemów alkoholowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.''
 
*[http://www.sosw.uznam.net.pl/dokumenty/referaty/przemoc-seksualna.pdf Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie / Agnieszka Górska] ''Praca dyplomowa studentki studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim napisana pod kierunkiem dr Urszuli Morcinek. Poszczególne rozdziały pracy dotyczą takich zagadnień jak : przemoc seksualna, kazirodztwo i terapia ofiar przemocy seksualnej.''
 
  
 
*[http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=200 Przemoc w domu jest przestępstwem / Renata Mazurowska] ''Przemoc domowa (fizyczna i psychiczna) oraz formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.''
 
*[http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=200 Przemoc w domu jest przestępstwem / Renata Mazurowska] ''Przemoc domowa (fizyczna i psychiczna) oraz formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.''
Linia 90: Linia 86:
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest308.htm Zagrożenia współczesnej rodziny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Dagmara Roszkowska] Zestawienie przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism]  
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest308.htm Zagrożenia współczesnej rodziny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Dagmara Roszkowska] Zestawienie przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism]  
  
| stopka=5 wrzesień 2017 r.
+
| stopka=19 kwietnia 2018 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 13:33, 19 kwi 2018


Portale, serwisy, fora

  • Fundacja Dzieci Niczyje Serwis fundacji Dzieci Niczyje - największej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom.
  • Instytut Psychologii Zdrowia. Portal internetowy Instytutu Psychologii Zdrowia, którego celem działania jest innowacyjne stosowanie wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów osobistych i zdrowotnych w rodzinach z problemem alkoholowym oraz przemocy."
  • Netkobiety.pl Forum dla kobiet. Grupa Wsparcia dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Portal Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oferuje pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Zawiera aktualne akty prawne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i posiada adresy ośrodków oferujących lecznictwo odwykowe.


Książki


Czasopisma

  • Dziecko krzywdzone : teoria, badania, praktyka Czasopismo jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci, także przemocy domowej.
  • Niebieska Linia. Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy w rodzinie.


Artykuły

  • Pomoc uzależnionym i ich rodzinom / Bohdan T. Woronowicz Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 51-56/2002. Autor artykułu, dr hab. med. psychiatra Bohdan T. Woronowicz przedstawia formy pomocy osobom uzależnionym, wskazuje na ważną rolę (obok stowarzyszeń i fundacji) grup samopomocowych, takich jak np. Kluby abstynenta, Anonimowi Alkoholicy (AA) i Al - Anon.
  • Problem alkoholowy a rodzina / Wanda Sztander Założenia oraz ideologia Al-Anonu - ruchu samopomocy, wsparcia i rozwoju duchowego dla żon alkoholików, członków ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci) i przyjaciół alkoholików.
  • Problemy alkoholowe w rodzinie / Oprac. Izabela Rybka Wnioski z raportu, jaki został opracowany w ramach projektu badawczego prowadzonego wspólnie przez EUROCARE i Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rodziny w Unii Europejskiej (Confederation of Family Associations in the European Union, COFACE). Raport dotyczy określenia skali problemów alkoholowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.


Zestawienia bibliograficzne

  • Rodzina dysfunkcyjna : (wybór materiałów) Zestawienie bibliograficzne przygotowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat: 1995-2011.Dostępność sprawdzono: 19 kwietnia 2018 r.