Rodzina dysfunkcjonalna: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 86: Linia 86:
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest308.htm Zagrożenia współczesnej rodziny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Dagmara Roszkowska] Zestawienie przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism]  
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest308.htm Zagrożenia współczesnej rodziny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Oprac. Dagmara Roszkowska] Zestawienie przygotowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism]  
  
| stopka=5 wrzesień 2017 r.
+
| stopka=19 kwietnia 2018 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 13:33, 19 kwi 2018


Portale, serwisy, fora

  • Fundacja Dzieci Niczyje Serwis fundacji Dzieci Niczyje - największej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom.
  • Instytut Psychologii Zdrowia. Portal internetowy Instytutu Psychologii Zdrowia, którego celem działania jest innowacyjne stosowanie wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów osobistych i zdrowotnych w rodzinach z problemem alkoholowym oraz przemocy."
  • Netkobiety.pl Forum dla kobiet. Grupa Wsparcia dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Portal Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oferuje pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Zawiera aktualne akty prawne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i posiada adresy ośrodków oferujących lecznictwo odwykowe.


Książki


Czasopisma

  • Dziecko krzywdzone : teoria, badania, praktyka Czasopismo jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci, także przemocy domowej.
  • Niebieska Linia. Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy w rodzinie.


Artykuły

  • Pomoc uzależnionym i ich rodzinom / Bohdan T. Woronowicz Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 51-56/2002. Autor artykułu, dr hab. med. psychiatra Bohdan T. Woronowicz przedstawia formy pomocy osobom uzależnionym, wskazuje na ważną rolę (obok stowarzyszeń i fundacji) grup samopomocowych, takich jak np. Kluby abstynenta, Anonimowi Alkoholicy (AA) i Al - Anon.
  • Problem alkoholowy a rodzina / Wanda Sztander Założenia oraz ideologia Al-Anonu - ruchu samopomocy, wsparcia i rozwoju duchowego dla żon alkoholików, członków ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci) i przyjaciół alkoholików.
  • Problemy alkoholowe w rodzinie / Oprac. Izabela Rybka Wnioski z raportu, jaki został opracowany w ramach projektu badawczego prowadzonego wspólnie przez EUROCARE i Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rodziny w Unii Europejskiej (Confederation of Family Associations in the European Union, COFACE). Raport dotyczy określenia skali problemów alkoholowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.


Zestawienia bibliograficzne

  • Rodzina dysfunkcyjna : (wybór materiałów) Zestawienie bibliograficzne przygotowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, zawiera wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat: 1995-2011.Dostępność sprawdzono: 19 kwietnia 2018 r.