Rodzinne domy dziecka: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 19: Linia 19:
  
 
'''Portale, serwisy, fora'''
 
'''Portale, serwisy, fora'''
 +
 +
*[http://www.wcpr.pl/rodziny-zastepczej-i-rodzinne-domy-dziecka/swiadczenia/rodzinne-domy-dziecka/ Rodzinne domy dziecka] ''Świadczenia przysługujące prowadzącym Rodzinny dom dziecka. ''
  
 
*[http://www.maluchy.pl/adopcja_i_rodziny_zastepcze/index.php3?show=9 maluchy.pl.] ''Portal dla rodziców. Kto może założyć rodzinny dom dziecka?''
 
*[http://www.maluchy.pl/adopcja_i_rodziny_zastepcze/index.php3?show=9 maluchy.pl.] ''Portal dla rodziców. Kto może założyć rodzinny dom dziecka?''
 
*[http://www.naszdom.org.pl/ Strona Towarzystwa „Nasz Dom”] ''Strona Towarzystwa „Nasz Dom”, którego celem jest m. in. pomoc dla domów dziecka i ośrodków dla dzieci, propagowanie rodzin zastępczych, prorodzinne programy w domach dziecka. ''
 
  
 
*[http://www.rdd.pl/index.php?page=czym_sa_rdd  Fundacja Orlen Dar Serca] ''Podstrona poświęcona rodzinnym domom dziecka. ''
 
*[http://www.rdd.pl/index.php?page=czym_sa_rdd  Fundacja Orlen Dar Serca] ''Podstrona poświęcona rodzinnym domom dziecka. ''

Wersja z 12:05, 4 lip 2019


Definicje


Podstawy prawne

 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Stan prawny aktualny na dzień: 04.07.2019Ustawa określa: 1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków; 3) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5) zadania administracji publicznej w zakresie postępowania adopcyjnego.


Portale, serwisy, fora

 • maluchy.pl. Portal dla rodziców. Kto może założyć rodzinny dom dziecka?
 • Domy dziecka.org Portal, który ma na celu zebranie i uporządkowanie informacji dotyczących domów dziecka.
 • Fundacja Oriflame. Fundacja Oriflame założona została w 2003 roku w celu wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przez szereg lat Fundacja współpracowała z dwoma partnerami: Fundacją „Przyjaciółka” i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, realizując między innymi takie inicjatywy jak Program „aKuKu” wspierający rozwój dzieci oraz spełniający ich marzenia.
 • Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie. Organizacja Pożytku Publicznego, która została założona w kwietniu 2006 r. z inicjatywy architekta Barbary Mendel, właściciela Biura Projektów ARCHON+. Naszym głównym celem jest pomoc rodzinom zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich, a poprzez możliwe szybką poprawę ich warunków życiowych, powstrzymanie dramatycznych w skutkach decyzji sądów o odebraniu dzieci rodzicom. Nasza idee fixe to prawo każdego dziecka do miłości i wychowania w rodzinie, dlatego otaczamy rodziny niezbędną ochroną i wsparciem. Wiemy, że dzieci potrzebują rodzin, a nie sierocińców, dlatego konsekwentnie działam na rzecz tej idei wierząc, że każda rodzina ma potencjał do pokonania przejściowych trudności oraz prawo i obowiązek wychowania własnych dzieci.


Książki

 • Chłopiec, którego nikt nie kochał. Casey Watson,która wraz z mężem są rodzicami zastępczymi dzieci,które mają duże problemy emocjonalne. W tej książce opisuje pierwsze dziecko jakie trafiło do nich gdy podjęli się tej pracy. Jest to jedenastoletni chłopiec o imieniu Justin, mocno poharatany psychicznie dzieciak,który całe życie cierpiał z powodu odrzucenia i który nie potrafi stworzyć silnej więzi z drugim człowiekiem, jedynie w grę wchodzą powierzchowne relacje. Przez swoją matkę, która była narkomanką, w ogóle nie zajmowała się dziećmi oraz z niewiarygodnym okrucieństwem traktowała Justina, chłopiec trafił do rodziny zastępczej. Przez sześć lat często zmieniał pobyt gdyż przez swoje bardzo złe zachowanie był przenoszony do różnych ośrodków aż w końcu trafił do Casey i Mike Watson. Książka jest bardzo przejmująca, wzbudza wiele emocji poprzez wzruszenie i złość.
 • Rodzinne domy dziecka-w stronę rozwoju kompetencji. Prawa i obowiązki rodziców dziecka i osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Podział kompetencji i odpowiedzialności / Anna Zielińska; Zmiany w rodzinnych domach dziecka / Maria Kolankiewicz; Kreowanie tożsamości rodziny. Trening kompetencyjny systemu rodzinnego i jego liderów / Beata Maria Nowak; Rodzice - kim są i co mogą robić w sprawach swoich dzieci? / Krzysztof Andrzej Wojcieszek; Jak nie spłonąć, pomagając? / Magdalena Wróblewska; Porozmawiajmy o mnie, o tobie, o nas - kilka słów o motywacji / Ewa Dębska; Zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież. Przyczyny i działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia tego zjawiska / Anna Kowalewska; Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych wśród młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? / Wojciech Gola; Rodzinne domy dziecka w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu / Hanna Żuraw.
 • Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie badani przypisują swoim doświadczeniom. Aby tego dokonać, autorki z zastosowaniem strategii jakościowej poddały badaniom 20 rodzin adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. Analizę badań poprzedzono prezentacją opracowań naukowych na temat socjalizacji dziecka w rodzinie, aktualnych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki zastępczej w Polsce i sytuacji rodzin (także adopcyjnych i zastępczych) z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Rodzinne i instytucjonalne środowisko opiekuńczo-wychowawcze. W Polsce system opieki nad dzieckiem osieroconym i opuszczonym składa się z form rodzinnych i instytucjonalnych. Obie te formy istnieją obok siebie w zasadzie od początków dziejów opieki nad dzieckiem. Obecnie można jednak zauważyć dążenie ustawodawców do znacznego ograniczania instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz powstawania form małych, rodzinnych. Dużą wagę przykłada się także do wspomagania rodziny naturalnej, aby pobyt dziecka poza domem był możliwie jak najkrótszy Książka ukazuje, w sposób wielowymiarowy problematykę opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie może przebywać w domu rodzinnym i musi zostać objęte inną formą opieki. Mimo teoretycznego charakteru przybliża ona Czytelnika do omawianych zagadnień także poprzez możliwość poznania historii dzieci umieszczanych w zastępczych środowiskach wychowawczych.


Czasopisma

 • Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich.


Artykuły

 • Zakładowe formy opieki całkowitej - Domy Dziecka Organizacja domu dziecka, zadania domu dziecka i ich funkcje, zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do domu dziecka, przyczyny decyzji o umieszczeniu w placówce, standardy usług świadczonych w domach dziecka.
 • Wrastanie wychowanków rodzinnego domu dziecka w środowisko z perspektywy wychowawców. Artykuł w sposób opisowy przedstawia problematykę wrastania w środowisko wychowanków rodzinnego domu dziecka ukazaną z perspektywy wychowawców. Mowa tutaj o parze pedagogów-praktyków dobiegających niebawem wieku emerytalnego, którzy przez blisko dwadzieścia lat mieli za zadanie wspierać rozwój i poświęcić się kilkorgu dzieci odebranym rodzicom na mocy decyzji sądów. Autorka artykułu omawia najpierw zasady funkcjonowania rodzinnych domów dziecka w ujęciu prawnym i historycznym, a następnie prezentuje wyniki wywiadu narracyjnego.
 • Dom dziecka specyficzną formą opieki zastępczej i wychowania. Autorka podejmuje ważny temat sieroctwa społecznego i formy opieki zastępczej w postaci domu dziecka. Wprawdzie słyszy się wiele słów krytyki pod adresem tych placówek, ale w dalszym stopniu są one jedną z najpopularniejszych form opieki zastępczej i wychowania.
 • Rodzinne domy dziecka - zarys historyczny. Wybrane koncepcje wychowania rodzinnego w pierwszej połowie XX wieku. Rodzinny dom dziecka w świetle pierwszych aktów normatywnych. Rodzinny dom dziecka w świetle przepisów prawnych z 1976 roku.


Zestawienia bibliograficzne

 • Domy dziecka. Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
 • Domy dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie.
 • Domy dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filii w Lublińcu za lata 2000-2011.Dostępność sprawdzono: 04 lipca 2019 r.