Rodzinne domy dziecka: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 80: Linia 80:
 
*[http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2012/03/pliki_lubliniec_Domy%20dziecka_zestawienie%20bibliograficzne_strona%20www.pdf Domy dziecka.] ''Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filii w Lublińcu za lata 2000-2011.''
 
*[http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2012/03/pliki_lubliniec_Domy%20dziecka_zestawienie%20bibliograficzne_strona%20www.pdf Domy dziecka.] ''Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filii w Lublińcu za lata 2000-2011.''
  
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest99.htm Państwowe i rodzinne domy dziecka.] ''Zestawienie bibliograficzne w wyborze - Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim.''
 
  
 
+
| stopka=''05 lipca 2019 r.''
| stopka=''04 lipca 2019 r.''
 
 
}}
 
}}

Wersja z 12:27, 5 lip 2019


Definicje

Podstawy prawne

 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Stan prawny aktualny na dzień: 04.07.2019Ustawa określa: 1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków; 3) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5) zadania administracji publicznej w zakresie postępowania adopcyjnego.


Portale, serwisy, fora

 • Czym są RODZINNE DOMY DZIECKA i jak funkcjonują? Rodzinne domy dziecka funkcjonują zarówno jako instytucja, ale także jako rodzina. Z jednej strony podlegają one ocenie Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiemu oraz Sądowi Rodzinnemu, ale z drugiej strony mają stwarzać swoim wychowankom rodzinne warunki.
 • maluchy.pl. Portal dla rodziców. Kto może założyć rodzinny dom dziecka?
 • Domy dziecka.org Portal, który ma na celu zebranie i uporządkowanie informacji dotyczących domów dziecka.
 • Fundacja Oriflame. Fundacja Oriflame założona została w 2003 roku w celu wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przez szereg lat Fundacja współpracowała z dwoma partnerami: Fundacją „Przyjaciółka” i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, realizując między innymi takie inicjatywy jak Program „aKuKu” wspierający rozwój dzieci oraz spełniający ich marzenia.
 • Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie. Organizacja Pożytku Publicznego, która została założona w kwietniu 2006 r. z inicjatywy architekta Barbary Mendel, właściciela Biura Projektów ARCHON+. Naszym głównym celem jest pomoc rodzinom zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich, a poprzez możliwe szybką poprawę ich warunków życiowych, powstrzymanie dramatycznych w skutkach decyzji sądów o odebraniu dzieci rodzicom. Nasza idee fixe to prawo każdego dziecka do miłości i wychowania w rodzinie, dlatego otaczamy rodziny niezbędną ochroną i wsparciem. Wiemy, że dzieci potrzebują rodzin, a nie sierocińców, dlatego konsekwentnie działam na rzecz tej idei wierząc, że każda rodzina ma potencjał do pokonania przejściowych trudności oraz prawo i obowiązek wychowania własnych dzieci.
 • Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka? Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka (obligatoryjne). Inne świadczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą(obligatoryjne i fakultatywne). Wynagrodzenia oraz dodatki dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz innych osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej.


Książki

 • Chłopiec, którego nikt nie kochał. Casey Watson,która wraz z mężem są rodzicami zastępczymi dzieci,które mają duże problemy emocjonalne. W tej książce opisuje pierwsze dziecko jakie trafiło do nich gdy podjęli się tej pracy. Jest to jedenastoletni chłopiec o imieniu Justin, mocno poharatany psychicznie dzieciak,który całe życie cierpiał z powodu odrzucenia i który nie potrafi stworzyć silnej więzi z drugim człowiekiem, jedynie w grę wchodzą powierzchowne relacje. Przez swoją matkę, która była narkomanką, w ogóle nie zajmowała się dziećmi oraz z niewiarygodnym okrucieństwem traktowała Justina, chłopiec trafił do rodziny zastępczej. Przez sześć lat często zmieniał pobyt gdyż przez swoje bardzo złe zachowanie był przenoszony do różnych ośrodków aż w końcu trafił do Casey i Mike Watson. Książka jest bardzo przejmująca, wzbudza wiele emocji poprzez wzruszenie i złość.
 • Rodzinne domy dziecka-w stronę rozwoju kompetencji. Prawa i obowiązki rodziców dziecka i osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Podział kompetencji i odpowiedzialności / Anna Zielińska; Zmiany w rodzinnych domach dziecka / Maria Kolankiewicz; Kreowanie tożsamości rodziny. Trening kompetencyjny systemu rodzinnego i jego liderów / Beata Maria Nowak; Rodzice - kim są i co mogą robić w sprawach swoich dzieci? / Krzysztof Andrzej Wojcieszek; Jak nie spłonąć, pomagając? / Magdalena Wróblewska; Porozmawiajmy o mnie, o tobie, o nas - kilka słów o motywacji / Ewa Dębska; Zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież. Przyczyny i działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia tego zjawiska / Anna Kowalewska; Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych wśród młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? / Wojciech Gola; Rodzinne domy dziecka w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu / Hanna Żuraw.
 • Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie badani przypisują swoim doświadczeniom. Aby tego dokonać, autorki z zastosowaniem strategii jakościowej poddały badaniom 20 rodzin adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. Analizę badań poprzedzono prezentacją opracowań naukowych na temat socjalizacji dziecka w rodzinie, aktualnych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki zastępczej w Polsce i sytuacji rodzin (także adopcyjnych i zastępczych) z dzieckiem niepełnosprawnym.


Czasopisma

 • Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich.


Artykuły

 • Zakładowe formy opieki całkowitej - Domy Dziecka Organizacja domu dziecka, zadania domu dziecka i ich funkcje, zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do domu dziecka, przyczyny decyzji o umieszczeniu w placówce, standardy usług świadczonych w domach dziecka.
 • Wrastanie wychowanków rodzinnego domu dziecka w środowisko z perspektywy wychowawców. Artykuł w sposób opisowy przedstawia problematykę wrastania w środowisko wychowanków rodzinnego domu dziecka ukazaną z perspektywy wychowawców. Mowa tutaj o parze pedagogów-praktyków dobiegających niebawem wieku emerytalnego, którzy przez blisko dwadzieścia lat mieli za zadanie wspierać rozwój i poświęcić się kilkorgu dzieci odebranym rodzicom na mocy decyzji sądów. Autorka artykułu omawia najpierw zasady funkcjonowania rodzinnych domów dziecka w ujęciu prawnym i historycznym, a następnie prezentuje wyniki wywiadu narracyjnego.
 • Dom dziecka specyficzną formą opieki zastępczej i wychowania. Autorka podejmuje ważny temat sieroctwa społecznego i formy opieki zastępczej w postaci domu dziecka. Wprawdzie słyszy się wiele słów krytyki pod adresem tych placówek, ale w dalszym stopniu są one jedną z najpopularniejszych form opieki zastępczej i wychowania.
 • Rodzinne domy dziecka - zarys historyczny. Wybrane koncepcje wychowania rodzinnego w pierwszej połowie XX wieku. Rodzinny dom dziecka w świetle pierwszych aktów normatywnych. Rodzinny dom dziecka w świetle przepisów prawnych z 1976 roku.


Zestawienia bibliograficzne

 • Domy dziecka. Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
 • Domy dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie.
 • Domy dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filii w Lublińcu za lata 2000-2011.Dostępność sprawdzono: 05 lipca 2019 r.