Socjoterapia

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Portale, serwisy, fora

 • SPE Socjoterapia WebowaDBP - informacje o programach socjoterapeutycznych, zaburzeniach zachowania, scenariusze zajęć, publikacje, zestawienia bibliograficzne.


 • Stowarzyszenie Siemacha Portal stowarzyszenia obywatelskiego prowadzącego dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnictwo i terapię.


EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism

 • Socjoterapia wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Webowa DBP

 • Socjoterapia Wyselekcjonowane materiały umieszczone w WEBowejDBP zostały opracowane i udostępnione do wykorzystania w pracy wszystkich typów szkół i placówek.


Książki


Artykuły

 • Główne czynniki zmiany w socjoterapii dzieci i młodzieży / Anna Słysz Socjoterapia – jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej - polega na celowym stwarzaniu dzieciom i młodzieży warunków umożliwiających im zmianę sądów o rzeczywistości oraz zmianę sposobu zachowania. Przedmiotem zmiany są przede wszystkim niekorzystne wzorce zachowania, które przejawiają się w następujących relacjach: „ja-rówieśnik”, „ja-dorosły”, „ja-zadanie” oraz „ja-ja”. Autorka omawiając czynniki zmiany w socjoterapii dzieci i młodzieży odwołuje się do koncepcji Yaloma czynników leczących w psychoterapii grupowej. Przedstawia rangę poszczególnych czynników, w oparciu o dane empiryczne na temat percepcji czynników leczących u dzieci i młodzieży.
 • Socjoterapia / Jadwiga Sudoł Cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne socjoterapii. Ogólne omówienie metod: dialog terapeutyczny, psychodrama, arteterapia, rysunek techniczny, terapia zabawą, terapia Gestalt, trening interpersonalny
 • Socjalizacyjny wpływ szkoły na rozwój społeczny dziecka / Beata Godyla We współczesnym społeczeństwie, w procesie uspołecznienia doniosłe znaczenie ma wychowanie i kształcenie w szkole. Obok rodziny szkoła staje się podstawową grupą społeczną, przygotowującą i wprowadzającą młode pokolenie w życie społeczne. Klasa szkolna staje się grupą, z którą uczeń się identyfikuje, spełnia w niej określone role, dostosowuje się do norm regulujących zachowania członków tej grupy. Rozwój kontaktów społecznych przyczynia się do opanowania różnego rodzaju umiejętności społecznych związanych z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów
 • Socjoterapia / Anna Sochalska Pojęcie i istota socjoterapii, struktura zajęć socjoterapeutycznych i metody pracy z grupą. Przykładowe programy socjoterapeutyczne.


Programy

 • Program socjoterapeutyczny "Pomaluj swój świat" / Krystyna Tomanek Zaspokajają potrzebę przeżyć estetycznych, rozwijają poczucie piękna (również w odniesieniu do sposobu życia i zachowania się), dostarczają radości i satysfakcji z podejmowanych działań, wyzwalają pozytywną motywację, chęć współpracy z rówieśnikami, co z kolei wpływa na nawiązanie przyjaźni.
 • Program adaptacyjno-integrujący "Razem, znaczy wspólnie" / Dorota Michalczyk Przeznaczony dla pierwszoklasistów , który kładzie nacisk na tworzenie się poczucia własnej wartości i równowagi wewnętrznej uczniów, nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów między rówieśnikami, odpieranie niekorzystnej presji otoczenia, przewidywanie zagrożeń, zdolności radzenia sobie ze stresem, umiejętności znajdowania zdrowych form spędzania wolnego czasu.


Scenariusze zajęć

 • Socjoterapia dzieci nieśmiałych / Elżbieta Czapracka Nauczenie dziecka pozytywnego patrzenia na siebie, na swoje życie i otoczenie, wzbudzenie chęci poszukiwań nowych, coraz bardziej satysfakcjonujących kierunków własnego rozwoju, czyli otwarcia dziecka na własny świat, na siebie i innych ludzi to cel, który jest realizowany podczas zajęć socjoterapeutycznych. Pełna publikacja wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć socjometrycznych do pobrania.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 30 marca 2020 r.