Specjalne potrzeby edukacyjne

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje


Podstawy prawne

  • Akty prawne dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych.


Portale, serwisyEDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism

  • Specjalne potrzeby edukacyjne wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Webowa DBP

  • Dysleksja – dysgrafia – dysortografia – dyskalkulia wyselekcjonowane materiały, opublikowane w WEBowejDBP, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu i jej filiach, do wykorzystania w pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkół i placówek oświatowych.'


Artykuły


Książki


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 31 marca 2020 r.