Style wychowania

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Definicje


Artykuły

  • Style wychowania W artykule scharakteryzowane zostały główne style wychowania w rodzinie. Omówiono również najważniejsze funkcje rodziny i ich wpływ na wychowanie dziecka.
  • Style wychowania / Maria Juroszek W artykule podano m. in. definicję stylu wychowania oraz typologię rodzin wg M. Przetacznikowej. Autorka, która jest pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce szeroko opisała charakterystykę poszczególnych stylów wychowania.
  • Zaburzenia uczuciowe, a styl wychowania w rodzinie / Ewa Hebda Autorka, która jest pedagogiem szkolnym, poświęciła swój artykuł zagadnieniu relacji emocjonalnych między rodzicami a dziećmi. Wskazała, że niekorzystnie wpływają na dziecko te relacje, które są efektem złych postaw rodzicielskich i braku pozytywnych wzorców do naśladowania.
  • Style wychowania i postawy rodzicielskie a kształtowanie się osobowości dziecka / Ewa Henyk W artykule omówiono funkcje rodziny, definicję stylów wychowania oraz ich rodzaje. Poruszono kwestie wpływu postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka. Przestawiono sześć typów postaw rodzicielskich wg Anny Roe oraz przykłady postaw właściwych i nieodpowiednich wg M. Ziemskiej. Poruszono też problem związku wyboru stylu wychowania z agresywnością dziecka. Dokument w formacie doc.Dostępność sprawdzono: 20 września 2018 r. Czas.gif