Szkolnictwo podstawowe

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukajDefinicje

  • Szkoła podstawowa - definicja podająca informacje o przedmiotach nauczania w szkole podstawowej, rodzajach szkół podstawowych i zasadach organizacyjnych obowiązujących w tego typu szkołach, pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia.


Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.


ArtykułyDostępność sprawdzono: 27 listopada 2019 r.