Uczeń w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 42 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
 
| treść=
 
| treść=
 
''
 
''
 +
''' Podstawy prawne'''
 +
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty]
 +
*[https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela]
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001078/T/D20191078L.pdf Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami]
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001534/O/D20171534.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych]
 +
*[https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka Konwencja o prawach dziecka]
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000649/O/D20170649.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli]
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej]
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół]
 +
*[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001148/T/D20191148L.pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe]
 +
 +
 +
 
'''Portale i serwisy'''
 
'''Portale i serwisy'''
 +
 +
*[http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/prawa-dziecka-ucznia Kuratorium Oświaty w Warszawie]
 +
*[http://ko.poznan.pl/ksztalcenie_wychowanie/bezpieczenstwo_dzieci_mlodziez/ Kuratorium Oświaty w Poznaniu]
 +
*[https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/aktualnosci/ Bezpieczna Szkoła]
 +
*[https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/uczen-zdolny/ Ośrodek Rozwoju Edukacji]
 +
*[https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly edunews.PL]
 +
*[https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie-727 PortalOświatowy.pl]
 +
 +
 +
'''Multimedia'''
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=obF0Ptt2XTg Prawa i obowiązki ucznia] ''Prezentacja na YouTube na temat praw i obowiązków uczniów.''
 +
*[https://slideplayer.pl/slide/846938/ Prawa i obowiązki ucznia / Sobiesław Ziemiński] ''Prezentacja na temat praw i obowiązków ucznia.''
 +
*[http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/10/szkola_oczami_ucznia-1.pdf Szkoła oczami ucznia - refleksje na podstawie badań / Dominika Walczak] ''Prezentacja, w której znajdują się m.in. odpowiedzi na pytania co uczniowie sądzą o szkole, nauczycielach, w jakiej szkole chcą się uczyć.''
 +
*[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjVlbW0q6rkAhWoUBUIHdK1CpYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kuratorium.waw.pl%2Fdownload%2F1%2F387%2Ff-5504-2-bezpieczenstwowswietleprawaoswiatowegoew1.pptx&usg=AOvVaw33gwlZn-snmPm1hTrXpU0E Bezpieczeństwo  dzieci i młodzieży w świetle prawa oświatowego]''Prezentacja Kuratorium Oświaty w Warszawie na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.''
  
  
Linia 17: Linia 45:
  
 
*[http://fundacjapokolenia.pl/wp-content/uploads/2016/04/MPU_raport_pokolenia.pdf Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego. Raport z badań] ''Fundacja Pokolenia przeprowadziła badania w obszarze przestrzegania i łamania praw ucznia, głównie w szkołach ponadgimnazjalnych.''
 
*[http://fundacjapokolenia.pl/wp-content/uploads/2016/04/MPU_raport_pokolenia.pdf Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego. Raport z badań] ''Fundacja Pokolenia przeprowadziła badania w obszarze przestrzegania i łamania praw ucznia, głównie w szkołach ponadgimnazjalnych.''
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-617-socjalizacyjny-wplyw-szkoly-na-rozwoj.php Socjalizacyjny wpływ szkoły na rozwój społeczny dziecka / Beata Godyla] ''Autorka omawia wpływ środowiska szkolnego na rozwój społeczny dziecka.''
 
  
 
*[https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYutOV0PTRAhUHb5oKHdc0B2E4FBAWCEUwBw&url=https%3A%2F%2Fbezpiecznaszkola.men.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fuczniowe-z-roznych-kultur-w-szkole.pdf&usg=AFQjCNEH6PHkg5zMSLmsPtXd3Yz-EWCj6A&bvm=bv.146094739,d.bGg Uczniowie z różnych kultur w szkole - Bezpieczna szkoła / Red. Bogumiła Lachowicz, ORE] ''Omówienie organizacji edukacji cudzoziemców w polskiej szkole oraz zadania samorządu w tym zakresie.''
 
*[https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYutOV0PTRAhUHb5oKHdc0B2E4FBAWCEUwBw&url=https%3A%2F%2Fbezpiecznaszkola.men.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fuczniowe-z-roznych-kultur-w-szkole.pdf&usg=AFQjCNEH6PHkg5zMSLmsPtXd3Yz-EWCj6A&bvm=bv.146094739,d.bGg Uczniowie z różnych kultur w szkole - Bezpieczna szkoła / Red. Bogumiła Lachowicz, ORE] ''Omówienie organizacji edukacji cudzoziemców w polskiej szkole oraz zadania samorządu w tym zakresie.''
Linia 26: Linia 52:
 
*[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87N3S6KLkAhWJfFAKHfAZAZ8QFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fbezpiecznaszkola.men.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fpierwsza_pomoc_Szkola_w_obliczu_incydentow_krytycznych_oraz_sytuacji_kryzysowych2.pdf&usg=AOvVaw3bFyzechJsj5jg5e78MJzv Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych – przygotowanie i reagowanie / Dariusz Piotrowicz] ''Reagowanie szkoły jako organizmu w przypadku np. zabójstw  uczniów,  samobójstw,  innych  form  przemocy  na terenie szkoły lub katastrof.''
 
*[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj87N3S6KLkAhWJfFAKHfAZAZ8QFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fbezpiecznaszkola.men.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fpierwsza_pomoc_Szkola_w_obliczu_incydentow_krytycznych_oraz_sytuacji_kryzysowych2.pdf&usg=AOvVaw3bFyzechJsj5jg5e78MJzv Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych – przygotowanie i reagowanie / Dariusz Piotrowicz] ''Reagowanie szkoły jako organizmu w przypadku np. zabójstw  uczniów,  samobójstw,  innych  form  przemocy  na terenie szkoły lub katastrof.''
  
*[https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=14946 Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole / Anna Dąbrowska, Ewa M. Szumilas] ''Publikacja pełni rolę przewodnika dla nauczycieli i rodziców oraz osób,
+
*[https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=14946 Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole / Anna Dąbrowska, Ewa M. Szumilas] ''Publikacja pełni rolę przewodnika dla nauczycieli i rodziców oraz osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę na temat migracji zarobkowej. Zawiera ważne informacje i propozycje działań wspierających uczniów.''
które chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę na temat migracji zarobkowej
 
– skali tego zjawiska i jego konsekwencji (…). Zawiera ważne
 
informacje i propozycje działań wspierających uczniów (…), stanowi
 
źródło refleksji nad praktyką edukacyjną w obszarze pracy z dzieckiem
 
z rodziny migracyjnej (…) oraz kolejny głos w debacie na temat funkcjonowania
 
szkoły w obliczu nowych wyzwań i oczekiwań społecznych.''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Linia 52: Linia 66:
  
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1905-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-1 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (1) / Sabina Furgoł] ''Artykuł na na temat jak włączyć nowoczesne technologie do procesu dydaktycznego.''
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1905-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-1 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (1) / Sabina Furgoł] ''Artykuł na na temat jak włączyć nowoczesne technologie do procesu dydaktycznego.''
 +
 +
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-617-socjalizacyjny-wplyw-szkoly-na-rozwoj.php Socjalizacyjny wpływ szkoły na rozwój społeczny dziecka / Beata Godyla] ''Autorka omawia wpływ środowiska szkolnego na rozwój społeczny dziecka.''
  
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1906-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-2 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (2) / Sabina Furgoł] ''Druga część artykułu na temat nowoczesnych technologii w edukacji.''  
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1906-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-2 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (2) / Sabina Furgoł] ''Druga część artykułu na temat nowoczesnych technologii w edukacji.''  
Linia 88: Linia 104:
  
 
*[https://publicystyka.ngo.pl/rozprzestrzen-szkole-glos-maja-uczniowie Rozprzestrzeń szkołę. Głos mają uczniowie / Klara Sołtan-Kościelecka] '' Artykuł dotyczący przestrzeni szkolnej w opinii uczniów''
 
*[https://publicystyka.ngo.pl/rozprzestrzen-szkole-glos-maja-uczniowie Rozprzestrzeń szkołę. Głos mają uczniowie / Klara Sołtan-Kościelecka] '' Artykuł dotyczący przestrzeni szkolnej w opinii uczniów''
 
*[http://wyborcza.pl/7,157035,23434317,dlaczego-polscy-uczniowie-nie-lubia-szkoly.html?disableRedirects=true Dlaczego polscy uczniowie nie lubią szkoły? / Aleksandra Postoła] '' Rozmowa z Aleksandrem Pawlickim, ekspertem Szkoły Edukacji w Warszawie. Autor odwołuje się do badań TIMSS i PISA.''
 
  
  
  
| stopka= 13 maja 2019 r.
+
| stopka= 24 stycznia 2020 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 15:52, 24 sty 2020


Podstawy prawne


Portale i serwisy


Multimedia


Książki


Artykuły

  • Konflikty w szkole / Bożenna Kuskowska Autorka analizuje istniejące w szkole konflikty i rozróżnia trzy podstawowe kategorie: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic.
  • Opieka zdrowotna nad uczniem w szkole Strona NFZ. Omówiono: świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej, terminy wykonania badań, pomoc w nagłych sytuacjach w szkole oraz dokumentacja medyczna ucznia.
  • Uczeń autonomiczny / Monika Gromska Autorka przedstawia kierunek prowadzenia ucznia przez nauczyciela, aby stawał się on niezależny w szkole, podejmował decyzje i uczył się dla siebie.Dostępność sprawdzono: 24 stycznia 2020 r.