Uczeń w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 13: Linia 13:
 
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000649/O/D20170649.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli]
 
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000649/O/D20170649.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli]
 
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej]
 
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej]
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000703/O/D20170703.pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół]
+
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół]
 
*[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001148/T/D20191148L.pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe]
 
*[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001148/T/D20191148L.pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe]
  
Linia 45: Linia 45:
  
 
*[http://fundacjapokolenia.pl/wp-content/uploads/2016/04/MPU_raport_pokolenia.pdf Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego. Raport z badań] ''Fundacja Pokolenia przeprowadziła badania w obszarze przestrzegania i łamania praw ucznia, głównie w szkołach ponadgimnazjalnych.''
 
*[http://fundacjapokolenia.pl/wp-content/uploads/2016/04/MPU_raport_pokolenia.pdf Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego. Raport z badań] ''Fundacja Pokolenia przeprowadziła badania w obszarze przestrzegania i łamania praw ucznia, głównie w szkołach ponadgimnazjalnych.''
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-617-socjalizacyjny-wplyw-szkoly-na-rozwoj.php Socjalizacyjny wpływ szkoły na rozwój społeczny dziecka / Beata Godyla] ''Autorka omawia wpływ środowiska szkolnego na rozwój społeczny dziecka.''
 
  
 
*[https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYutOV0PTRAhUHb5oKHdc0B2E4FBAWCEUwBw&url=https%3A%2F%2Fbezpiecznaszkola.men.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fuczniowe-z-roznych-kultur-w-szkole.pdf&usg=AFQjCNEH6PHkg5zMSLmsPtXd3Yz-EWCj6A&bvm=bv.146094739,d.bGg Uczniowie z różnych kultur w szkole - Bezpieczna szkoła / Red. Bogumiła Lachowicz, ORE] ''Omówienie organizacji edukacji cudzoziemców w polskiej szkole oraz zadania samorządu w tym zakresie.''
 
*[https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYutOV0PTRAhUHb5oKHdc0B2E4FBAWCEUwBw&url=https%3A%2F%2Fbezpiecznaszkola.men.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fuczniowe-z-roznych-kultur-w-szkole.pdf&usg=AFQjCNEH6PHkg5zMSLmsPtXd3Yz-EWCj6A&bvm=bv.146094739,d.bGg Uczniowie z różnych kultur w szkole - Bezpieczna szkoła / Red. Bogumiła Lachowicz, ORE] ''Omówienie organizacji edukacji cudzoziemców w polskiej szkole oraz zadania samorządu w tym zakresie.''
Linia 68: Linia 66:
  
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1905-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-1 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (1) / Sabina Furgoł] ''Artykuł na na temat jak włączyć nowoczesne technologie do procesu dydaktycznego.''
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1905-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-1 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (1) / Sabina Furgoł] ''Artykuł na na temat jak włączyć nowoczesne technologie do procesu dydaktycznego.''
 +
 +
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-617-socjalizacyjny-wplyw-szkoly-na-rozwoj.php Socjalizacyjny wpływ szkoły na rozwój społeczny dziecka / Beata Godyla] ''Autorka omawia wpływ środowiska szkolnego na rozwój społeczny dziecka.''
  
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1906-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-2 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (2) / Sabina Furgoł] ''Druga część artykułu na temat nowoczesnych technologii w edukacji.''  
 
* [http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1906-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-2 Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (2) / Sabina Furgoł] ''Druga część artykułu na temat nowoczesnych technologii w edukacji.''  
Linia 104: Linia 104:
  
 
*[https://publicystyka.ngo.pl/rozprzestrzen-szkole-glos-maja-uczniowie Rozprzestrzeń szkołę. Głos mają uczniowie / Klara Sołtan-Kościelecka] '' Artykuł dotyczący przestrzeni szkolnej w opinii uczniów''
 
*[https://publicystyka.ngo.pl/rozprzestrzen-szkole-glos-maja-uczniowie Rozprzestrzeń szkołę. Głos mają uczniowie / Klara Sołtan-Kościelecka] '' Artykuł dotyczący przestrzeni szkolnej w opinii uczniów''
 
*[http://wyborcza.pl/7,157035,23434317,dlaczego-polscy-uczniowie-nie-lubia-szkoly.html?disableRedirects=true Dlaczego polscy uczniowie nie lubią szkoły? / Aleksandra Postoła] '' Rozmowa z Aleksandrem Pawlickim, ekspertem Szkoły Edukacji w Warszawie. Autor odwołuje się do badań TIMSS i PISA.''
 
  
  
  
| stopka= 27 sierpnia 2019 r.
+
| stopka= 24 stycznia 2020 r.
 
}}
 
}}

Wersja z 15:52, 24 sty 2020


Podstawy prawne


Portale i serwisy


Multimedia


Książki


Artykuły

  • Konflikty w szkole / Bożenna Kuskowska Autorka analizuje istniejące w szkole konflikty i rozróżnia trzy podstawowe kategorie: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic.
  • Opieka zdrowotna nad uczniem w szkole Strona NFZ. Omówiono: świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej, terminy wykonania badań, pomoc w nagłych sytuacjach w szkole oraz dokumentacja medyczna ucznia.
  • Uczeń autonomiczny / Monika Gromska Autorka przedstawia kierunek prowadzenia ucznia przez nauczyciela, aby stawał się on niezależny w szkole, podejmował decyzje i uczył się dla siebie.Dostępność sprawdzono: 24 stycznia 2020 r.