Wychowawca klasy

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukajProgramy


Konspekty lekcji


Portale, serwisy

  • Dział w serwisie "Interklasa" zawierający opis programów komputerowych pomocnych w pracy nauczyciela wychowawcy, daje możliwość skopiowania omówionych programów.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

  • Wychowawca klasy wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Artykuły

  • Wychowawca klasy / Irena Gorczyca. Artykuł omawiający podstawowe elementy pracy wychowawcy, organizację działań wychowawczych, sposoby rozwijania samorządności uczniów, wskaźniki efektywności pracy wychowawczej. Publikacja zamieszczona na portalu Edukator.org.pl.
  • Nauczyciele - wychowawcy klas. Artykuł omawiający badanie socjometryczne klasy, relację nauczyciel-uczeń, atmosferę klasy. Publikacja zamieszczona na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
  • Kodeks wychowawcy klasy. Artykuł omawiający zakres obowiązków, pracę z rodzicami, doskonalenie zawodowe, uprawnienia wychowawcy, zakres odpowiedzialności. Publikacja zamieszczona na stronie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
  • Rola wychowawcy klasy : referat / Iwona Papciak. Artykuł omawiający zasady w relacjach z wychowankami, stosunki interpersonalne w klasie szkolnej, styl kierowania klasą, zadania i działania wychowawcy, formy współpracy z rodzicami. Publikacja zamieszczona na portalu Edux.pl.


Zestawienie bibliograficzneDostępność sprawdzono: 28 stycznia 2020 r.