Witamy na platformie edukacyjnej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu - DBP Moodle

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu to nowoczesna placówka oferująca usługi nauczycielom, którzy poszukują nowych możliwości rozwijania kreatywności uczniów i motywowania ich do kształcenia się w oparciu o nowe technologie.

Kursy e-learningowe realizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu są dostępne - bezpłatnie - dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności.

Kierujemy do Państwa kursy samokształceniowe, czyli do samodzielnej realizacji. Oznacza to, że nie ma w nich osoby prowadzącej, a w związku z tym nie ma również zadań, które podlegają ocenie. Mają Państwo nieograniczony czasowo dostęp do opublikowanych w kursie materiałów, a po zakończeniu zgłębiania treści kursu samokształceniowego proszę pamiętać o wypisaniu się z niego. Nie wystawiamy potwierdzeń o ukończeniu kursu samokształceniowego.  Dostępne kursy

  Niniejszy przewodnik, skierowany do nauczycieli i wychowawców, ma na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę przemocy elektronicznej oraz wskazać możliwości działań profilaktycznych. Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
  Klucz dostępu DBP_5

  Przewodnik stanowi wyjaśnienie wybranych zagadnień z prawa autorskiego, szczególnie istotnych w działalności szkolnej. Kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
  Klucz dostępu DBP_6
  Kurs ukazuje w jaki sposób samodzielnie założyć blog w serwisie Blogger oraz omawia jego podstawową konfigurację. Zawiera informacje przydatne w początkowej fazie zakładania bloga.
  Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego i jest skierowany do nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy.
  Klucz dostępu DBP_2

  Kurs jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy. Zawiera materiały na temat rozwiązań prawnych biblioteki szkolnej, jej organizacji. Prezentuje informacje na temat szkolnych centrów informacji, realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, problematyki ucznia niepełnosprawnego w bibliotece szkolnej.
  Klucz dostępu DBP_1