Przewodnik stanowi wyjaśnienie wybranych zagadnień z prawa autorskiego, szczególnie istotnych w działalności szkolnej. Kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
Klucz dostępu DBP_6
Kurs ukazuje w jaki sposób samodzielnie założyć blog w serwisie Blogger oraz omawia jego podstawową konfigurację. Zawiera informacje przydatne w początkowej fazie zakładania bloga.
Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego i jest skierowany do nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy.
Klucz dostępu DBP_2

Praktyczne ABC o promocji placówki edukacyjnej oparte na przykładzie biblioteki. W kursie znajdziesz informacje o promocji jako narzędziu marketingu, dowiesz się więcej o kształtowaniu wizerunku instytucji offline i online oraz o działaniach promocyjnych w social mediach. Znajdziesz także formy promocji różnych działań bibliotecznych oraz narzędzia przy pomocy których je wykonasz. I jeszcze słowniczek terminów oraz zadania i pytania przydatne do opracowania koncepcji promocji placówki. Szczegóły dotyczące kursu są dostępne w Sylabusie.
Klucz dostępu: DBP_7

Kurs jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy. Zawiera materiały na temat rozwiązań prawnych biblioteki szkolnej, jej organizacji. Prezentuje informacje na temat szkolnych centrów informacji, realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, problematyki ucznia niepełnosprawnego w bibliotece szkolnej.
Klucz dostępu DBP_1