Niniejszy przewodnik, skierowany do nauczycieli i wychowawców, ma na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę przemocy elektronicznej oraz wskazać możliwości działań profilaktycznych. Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
Klucz dostępu DBP_5

Przewodnik stanowi wyjaśnienie wybranych zagadnień z prawa autorskiego, szczególnie istotnych w działalności szkolnej. Kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
Klucz dostępu DBP_6
Kurs ukazuje w jaki sposób samodzielnie założyć blog w serwisie Blogger oraz omawia jego podstawową konfigurację. Zawiera informacje przydatne w początkowej fazie zakładania bloga.
Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego i jest skierowany do nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy.
Klucz dostępu DBP_2

Kurs jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy. Zawiera materiały na temat rozwiązań prawnych biblioteki szkolnej, jej organizacji. Prezentuje informacje na temat szkolnych centrów informacji, realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, problematyki ucznia niepełnosprawnego w bibliotece szkolnej.
Klucz dostępu DBP_1