Niniejszy przewodnik, skierowany do nauczycieli i wychowawców, ma na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę przemocy elektronicznej oraz wskazać możliwości działań profilaktycznych. Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
Klucz dostępu DBP_5

Praktyczne ABC o promocji placówki edukacyjnej oparte na przykładzie biblioteki. W kursie znajdziesz informacje o promocji jako narzędziu marketingu, dowiesz się więcej o kształtowaniu wizerunku instytucji offline i online oraz o działaniach promocyjnych w social mediach. Znajdziesz także formy promocji różnych działań bibliotecznych oraz narzędzia przy pomocy których je wykonasz. I jeszcze słowniczek terminów oraz zadania i pytania przydatne do opracowania koncepcji promocji placówki. Szczegóły dotyczące kursu są dostępne w Sylabusie.
Klucz dostępu: DBP_7

Przewodnik stanowi wyjaśnienie wybranych zagadnień z prawa autorskiego, szczególnie istotnych w działalności szkolnej. Kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.
Klucz dostępu DBP_6
Kurs ukazuje w jaki sposób samodzielnie założyć blog w serwisie Blogger oraz omawia jego podstawową konfigurację. Zawiera informacje przydatne w początkowej fazie zakładania bloga.
Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego i jest skierowany do nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy.
Klucz dostępu DBP_2